خبر مهم؛  سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور 1397 برگزار شد.

گالری فیلم کانال آبفا نیوز

اردکانیان:جوانان باید احساس کنند فعالیت در زمینه فناوری آب زندگی خودشان و دیگران را تغییر خواهد داد

جمعه , ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۲۳:۳۷
اردکانیان:جوانان باید احساس کنند فعالیت در زمینه فناوری آب زندگی خودشان و دیگران را تغییر خواهد داد
اردکانیان:جوانان باید احساس کنند فعالیت در زمینه فناوری آب زندگی خودشان و دیگران را تغییر خواهد داد
🔸در بخش آمار منابع آبی کشور نیازمند اطلاعات واقعی هستیم
دسته : گالری فیلم کانال آبفا نیوز اطلاعات بیشتر

🔹معیارهای جالب بیطرف برای انتخاب مدیران

جمعه , ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۲۳:۳۷
🔹معیارهای جالب بیطرف برای انتخاب مدیران
🔹معیارهای جالب بیطرف برای انتخاب مدیران
دسته : گالری فیلم کانال آبفا نیوز اطلاعات بیشتر

صرفه جویی در مصرف آب و برق

جمعه , ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۲۳:۳۷
صرفه جویی در مصرف آب و برق
صرفه جویی در مصرف آب و برق
صرفه جویی در مصرف آب و برق
دسته : گالری فیلم کانال آبفا نیوز اطلاعات بیشتر

پارس پرال

جمعه , ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۲۳:۳۷
پارس پرال
دسته : گالری فیلم اطلاعات بیشتر