خبر مهم؛  سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور 1397 برگزار شد.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور:
میزان الگوی مصرف در مشهد جایگاه قابل قبولی دارد

تاریخ : چهارشنبه , ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۵:۴۹
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب آبفای کشور جایگاه مشهد را در حوزه الگوی مصرف تشریح کرد. مهندس سیدزاده نشست تبیین وضعیت بحران آب با اشاره به وضعیت فعلی کمبود آب در شهر مشهد نیز افزود: میزان الگوی مصرف در مشهد جایگاه قابل قبولی دارد و اقدامات گسترده‌ای در آبفای مشهد برای پیشگیری از بحران کم آبی انجام شده است. وی اظهار کرد: در حال حاضر با کم آبی نمی‌توان مقابله کرد و باید برای حل این بحران یک نوع هم زیستی وجود داشته باشد؛ چراکه ۹۷ درصد آبها در کره زمین شور است و میزان دسترسی به آب شیرین بسیار اندک می‌باشد. مهندس سیدزاده ادامه داد: حدود ۴ میلیارد از مردم جهان در مناطقی هستند که با کمبود آب زندگی می کنند و ۲۵ کشور تا سال ۲۰۴۰ درگیر بحران و خشکسالی هستند و در ایران هم در سال جاری وضعیت مناسبی نداشتیم و در شهرهایی مانند مشهد با کمبود بارندگی و ذخیره برف روبرو هستیم. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب آبفای کشور بیان داشت: تعداد سدهای با کمتر از ۴۰ درصد ذخیره آب حدود ۹۵ سد است و ۱۷۷ سد بزرگ ایران فقط حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب آب دارد و در این شرایط نیازمند یک اتحاد رهایی‌بخش هستیم و همه باید دست به دست هم دهیم و فرآیند مدیریت آب را تکمیل کنیم. وی تاکید کرد: تجهیزات کاهنده مصرف راهکاری مناسب برای مدیریت بحران کمبود آب است و در همین راستا اگر از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی بهترین بهره را ببریم می‌توانیم با جداسازی سیستم آبیاری فضای سبز از آب شرب، جداسازی سیستم آبی ساخت‌و‌سازها و استفاده وسیع از تجهیزات کاهنده در اماکن عمومی، نظامی و منازل و همراهی مردم سالی ۷۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره کنیم.