خبر مهم؛  سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور 1397 برگزار شد.

سیستانا محمد قاسمی

نام و نام خانوادگی : سیستانا محمد قاسمی
سمت: مسئول امور انرژی
تلفن: ۸۹۶۰۳۳۰۰
پست الکترونیکی : energy@nww.ir