خبر مهم؛  سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور 1397 برگزار شد.

راهنمای تاسیسات فاضلاب

چکیده:
این کتاب که با انگیزه‌ی ثبت و ماندگاری دو دهه دل مشغولی‌ها و کامیابی های مدیران ، کارشناسان و جمعی از خبرگان و پیشکسوتان حوزه‌ی بهره برداری در خلق رویه های علمی نظام مند در راهبری تصفیه‌خانه های آب گردآوری و تدوین شده است .
وام دار و سپاسگذار کریمانی است که به حکم مروت ، نام و سمت آنان در هنگام تدوین راهنماها و دستور کارها در ابتدای هر فصل آورده شده است.
نگارندگان بر این باورند که آن چه در این کتاب آمده است تنها پاره ای از سرفصل های کاری بوده است که به اقتضای نیاز، به رشته ی تحریر در آمده است و به یقین آیندگان با رجوع به آن و حسب نیاز زمانه ی خود آن را بازنگری، به روز و یا مستندهای جدیدی بر آن خواهند افزود...
 
شناسنامه کتاب :
نام کتاب : راهنمای جامع بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب( جلد سوم ) / تاسیسات فاضلاب
گردآوری و تنظیم : حمید رضا تشیعی، بهنام وکیلی
نوبت چاپ :چاپ اول 1393 ، چاپ دوم شهریور 1395
ناشر : مکث نظر
شمارگان : 3000 نسخه
شابک : 6-40-6923-600-978
بهاء: 14000 تومان
نشانی ناشر : خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پلاک 121، واحد یک
تلفن : 88177009
پست الکترونیک : max.publish@yahoo.com

برای دریافت فهرست مطالب کتاب، اینجا را کلیک نمایید.