خبر مهم؛  سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور 1397 برگزار شد.

راهنمای نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب و به سازی چاههای آب شرب

چکیده:
نگهداری و تعمیرات: منظور از سیستم نگهداری و تعمیرات، مجموعه عملیاتی جهت نگهداری دارایی های فیزیکی و حفظ و صیانت از آنها در شرایط قابل قبول و یا تغییر آنها به شرایط قابل قبول اعمال شده است تا زمینه حصول اقتصادی ترین راه صرف هزینه جهت بهره برداری و به سازی از تجهیزات را ایجاد نماید.
نگهداری و تعمیرات اضطراری: در این روش، تعمیر تجهیز بعد از اولین خرابی به وجود آمده در تجهیز صورت میگیرد.
نگهداری و تعمیرات اصلاحی: در این روش بعد از بوجود آمدن علائمی از عیب که منجر به توقف تجهیز نشده برنامه ریزی خاصی صورت میگیرد تا در زمان مناسب تجهیز رفع عیب شده و به حالت اولیه خود بازگردد.
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه: در این روش، نگهداری از تجهیزات در دوره های زمانی خاص و بر اساس زمانبندی مشخص صورت می گیرد.
 
شناسنامه کناب:
نام کتاب : راهنمای جامع بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب( جلد دوم ) / راهنمای نگهداری و تعمیرات
تاسیسات آب و بهسازی چاههای آب شرب
گردآوری و تنظیم : حمید رضا تشیعی، عزیز الله مبینی بیدگلی
نوبت چاپ : اول ، شهریور 1395
ناشر : مکث نظر
شمارگان : 3000 نسخه
شابک : 3-41-6923-600-978
بهاء: 20000 تومان
نشانی ناشر : خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پلاک 121، واحد یک
تلفن : 88177009
پست الکترونیک : max.publish@yahoo.com

برای دریافت فهرست مطالب کتاب، اینجا را کلیک نمایید.