خبر مهم؛  سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور 1397 برگزار شد.

مقالات

ردیف کد مقاله عنوان فارسی نویسنده مقاله
1 6618412 شبیه سازی رفتار مشترکین در مصارف آب با استفاده از مدل عامل بنیان علی عسگر سبحانی
2 188741 بیوفیلم، انسداد و خوردگی بیولوژیکی با رویکرد صنعت آب و فاضلاب سیدمحمد سیدخادمی
3 185744 مجموعه پرسش های چهارگزینه یی آب و فاضلاب و بهداشت محیط کرامت الله ایماندل و مجید قنادی
4 187852 پروژه ی آب شیرین کن بندرترکمن و گمیشان استان گلستان آب و فاضلاب شهری گلستان معاونت بهره برداری آب و فاضلاب شهری گلستان
5 303232 نقشه راه برای پیمایش صددرصدی در حوزه مشترکین برای کلیه روستاهای استان خراسان رضوی طی دو سال احمد جاودانی پور
6 187914 کاربزد گیاه وتیور در حذف نیتزات از فاضلاب شهزی به روش گیاه پالایی )مطالعه موردی؛ تصفیه خانه فاضلاب گزگان( محسن قلی پور
7 182397 مطالعه ی تغییرات نبترات و کلرید طی 5 سال درچاه های آب شرب گرگان مهیار خسروی
8 155280 طراحی سیستم کلرزنی مایع در شهر مجن با حداقل هزینه و حداکثر بازدهی زهرا رعیتی و کاظمی قربان
9 286819 مجموعه پوسترهای آموزشی «اگر آبدار نداند» مرتضی برغمدی و حسن مسعودی و سید محسن محسنی و ابوالحسن رزمی
10 288127 مجموعه پوسترهای آموزشی تخصصی دستگاه های پرتابل و رومیزی pH متر، کدورت سنج و کنداکتیویته متر مرتضی برغمدی و مریم امیدوار و حسن مسعودی و نورالله قائمی
11 9338742 مشخصات فنی سیستم تله متری (کنترل خودکار) چند منظوره RF، GSM، GPRS میثم صلواتی و نادر رضایی
12 319579 استفاده از نیروی ثقل جهت انتقال آب شرب بهداشتی (پروژه روستای چنارک شهرستان مشهد) مهدی محمدزاده و محمد حسن زوار و احمد جاودانی پور
13 314008 استفاده از سیستم پمپاژ دور متغیر(بوستر پمپ ) به جای استفاده از مخازن هوایی در شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی مجید جعفری و مهدی محمدزاده و مهدی مرادی
14 498936 ممیزی و مدیریت انرژی سیستم پمپاژ آب شرب بر اساس طراحی مجدد پمپ (پروژه گرماب شهرستان فیروزه) مهدی مرادی و مهدی محمدزاده و مجید جعفری و محمدحسن زوار
15 183722 کنترل غلظت و ارتفاع یک مخزن حاوی محلول شیمیایی با استفاده از کنترل کننذه Pid مرتبه کسری و الگىوریتم PSO علیرضا امیرنیا
16      
17      
18 181329 بررسی اثر بخشی اجرای طرح های اصلاح شبکه شهر گنبد کاووس بر فشار آب مشترکین معاونت بهره یرداری دفتر مدیریت مصرف و كاهش آب بدون درآمد
19 183182 بررسی تاثیر بهینه سازی و کاهش قطر کنتور بر الگوی مصرف مشترکین و اندازه گیری جریان های ضعیف مهیار خسروی و محمد ملایی و فائزه دمیرچی
20 554400 استقرار و بهره برداری از سیستمهای پایش لحظه ای آنلاین کیفی آب در مخازن و تصفیه خانه های استان آذربایجانغربی زهرا قوی پنجه و سهراب طالبی و فاطمه حاجیلاری
21      
22      
23 185593 بررسی انتقال فلزات سنگین (Cr, Mn, Fe, Co, Sb ) از ظروف پلی اتیلن ترفتاالت به آب های بسته بندی زینب سادات بابازاده و سید محمد سید خادمی
24 181977 گزارش عملیات نصب شیرهای فشارشکن در راستای اصول مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شرب شهر کلاله رضا خسروی و معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان-معاونت بهره برداری
25 553619 تحلیل و تفسیر نتایج کیفیت آب استان آذربایجانغربی توسط نرم افزار Aquachem صدیقه حسینی آغجه زیوه و فاطمه حاجیلاری و سهراب طالبی
26 189105 تحلیل مدل هیدرولیکی شبکه توزیع موجود شهر بندرترکمن معاونت بهره یرداری دفتر مدیریت مصرف و كاهش آب بدون درآمد
27 147643 استفاده از سیستم فتو ولتائیک ( سلولھای خورشیدی ) جھت تامین روشنایي محوطھ تصفیھ خانھ آب شماره ٢ سنندج ، تصفیھ خانھ فاضلاب سریش آباد وساختمان نگھبانی منبع آب سریش آباد محمد فرهاد و ناصر عثمانی
28 621684 معرفی روشی مناسب برای رفع نشتی مخازن آب محرم حیدرزاده
29 626678 انواع روش های نشت یابی شبکه های توزیع آب محرم حیدرزاده
30 403034 تولید وتثبیت استاندارد های دستگاههای کدورت سنج مریم امیدوار مطلق و مرتضی برغمدی و حسن مسعودی
31 154963 ارائه راهکاری عملی جهت حل مشکل یخ زدگی کنتورهای آب با حداقل هزینه در شهرهای سردسیر: منطقه مورد مطالعه شهر مجن زهرا رعیتی و قربان کاظمی
32 459326 کالیبراسیون دستگاه های پرتابل کدورت سنج و هدایت سنج شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی مریم جاجرمی خیاط و راضیه شادردیزاده و مریم امیدوار و نورالله قائمی
33 178653 بررسی تاثیر استفاده از پمپ بر روی عملکرد کنتور آب خانگی و راهکارهای کاهش اثرات آن هادی کار گر شریف آباد
34 178896 بررسی مدل تصمیم گیری برای اجرای شبکه های دو گانه آبرسانی شهری (مطالعه موردی: شهر قم) احسان جباری و داود فرید نیا
35 741190 گزارش طرح کنتور هوشمند پیش پرداخت تقی صالحی زاده
36 179822 دستور العمل شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز حسن فرمانی انتظام
37 179490 دستورالعمل و قوانین نظارت بر انشعابات آب و فاضلاب توسط مهندسین ناظر مجتبی وزین افضل
38 176885 استخراج سیاست‌های پایدار آب شرب شهری با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: شهرقم) حسن فرمانی انتظام
39 751940 روش اجرایی محاسبه، بررسی و کاهش آب بدون درآمد بهرام یزدی
40 751350 دستورالعمل اجرایی کاهش هدررفت آب بهرام یزدی
41 177658 راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک (خورشیدی) 20 کیلووات در محل بام ساختمان ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان قم یاسر حسنی
42 176405 استخراج سناریو کارآمد جهت ساماندهی اکیپ های اتفاقات به روش داده کاوی (مطالعه موردی شهر قم) حسن فرمانی انتظام
43 179326 بررسی روشهای کنترل سیلاب شهری، جهت جلوگیری از نفوذ در شبکه های فاضلاب مطالعه موردی شرکت آبفای قم عبدالهادی مطهری
44 176324 بررسی روشهای کنترل سیلاب شهری، جهت جلوگیری از نفوذ در شبکه های فاضلاب مطالعه موردی شرکت آبفای قم عبدالهادی مطهری
45 547683 استفاده از نیروگاههای برق آبی مقیاس کوچک بر روی خطوط انتقال آب با استفاده از روش کم هزینه و بهینه (مطالعه موردی) مینا نایبی شهابی
46 171045 شناسایی پارامترهای هواشناسی اثرگذار بر مصرف آب در بخش خانگی شهر قم قاسم امینی
47      
48 172230 تولید پلی آلومینیم کلراید ( با آلومینیم بیشتر در ترکیب ، به رنگ سبز زمردی و به کار گیری آن در صنعت آب و فاضلاب مهدی فرشید مقدم
49 371443 برگزاری دوره های آموزشی عملی و کاربردی باکتریولوژی بر اساس کتاب استاندارد متد برای آزمونهای آب آشامیدنی مریم فروزان و حسن مسعودی و نورا... قائمی و محبوبه کلاته ء
50      
51 366015 پایش مستمر هدایت الکتریکی منابع آبهای زیر زمینی با تواتر فصلی مریم امیدوار مطلق و زهره فرزانه پور و محبوبه کلاته و مرتضی برغمدی
52      
53 534730 سنتز نانو ذرات ZnO تحت امواج فرا صوتی و بررسی تاثیر آن در حذف فسفات از آبهای آلوده توران آقاعلیزاده
54 534123 بررسی اثر نانو ذرات TiO2 در کاهش مواد آلی فاضلاب توران آقاعلیزاده و هاله اصغری فر
55 532367 سنتز نانو مونت موریلونیت و بررسی کارایی آن در حذف آرسنیک از آبهای آلوده توران آقاعلیزاده و نادر پورستار و جابر صالح زاده و هاله اصغری فر
56 174393 ابداع و ساخت سامانه اندازه گیری فشار کل هادی کار گر شریف آباد
57 708445 بازسازی فیلترهای ماسه ای تحت فشار تصفیه خانه آب مهاباد حسین نعیمی و محمد جعفر غفاری و فتاح عبدالهی
58 712255 برون سپاری قرارداد های راهبری و نگهداری تأسیسات آب و فاضلاب روستایی علیرضا علی نژاد
59 174616 توسعه تله‌متری و اسکادا در تأسیسات آب و فاضلاب استان قم ولی ا.. داودی نسب و علی طالبی
60 179617 سامانه اطلاعات مکانی در شرکت آب و فاضلاب استان قم علی طالبی
61 176994 راه اندازی وب سایت سامانه اطلاعات مکانی حجت الله محبوبی
62 542947 اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات مینا نایبی شهابی و یاسر حسین پور
63 548473 مدیریت حوادث شبکه های توزیع آب در سامانه GIS در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی مینا نایبی شهابی و وحید شیخ الاسلامی
64 548548 نقش سامانه های اطلاعات مکانی در افزایش درآمد شرکت های آب و فاضلاب مینا نایبی شهابی و وحید شیخ الاسلامی و محمدرضا زینالپور و بیان حلاج و قادر بهنواز
65 175919 نیروگاه برق آبی این لاین با ظرفیت 3 مگاوات بر روی خط انتقال آب کوچری در محل ورودی تصفیه خانه آب قم یاسر حسنی
66 514102 نگهداری و تعمیرات پیشگویانه فرناز فرخ پور
67      
68 172941 بررسی رابطه بین وجود خلاقیت در پروژه ها و تامین مالی پایدارآنها بر اساس مدلهای نوین مالی (مطالعه موردی پروژه های شرکت آبفای استان قم) عبدالهادی مطهری
69 789275 تاثیر بهبود ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران فرزاد حکیمی
70 533791 water crisis and strategic solutions for disaster management and sustainable devolopment of warer resources جابر صالح زاده و نادر پورستار و توران آقاعلیزاده و هاله اصغری فر
71 852279 طراحی سیستم‌های خورشیدی جهت تغذیه ایستگاه‌های پمپاژ آبرسانی با استفاده و بدون استفاده از درایو ایرج میمنت آبادی
72 539433 مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در تامین آب آشامیدنی مناطق سیل زده اردبیل سیامک هاشمی و نادر پورستار و جابر صالح زاده
73 177040 تحول در مدیریت ارتباط با مشتری از طریق سامانه 122 علی اصغر جعفری کافی آباد
74 174775 مدل سه سطحی رسیدگی به شکابات مشتریان از طریق مرکز جامع تماس (مرکز ارتباطات مردمی122) علی اصغر جعفری کافی آباد
75 176233 مرکز ارتباطات مردمی122(مرکز جامع ارتباطات و خدمات) علی اصغر جعفری کافی آباد
76 413099 تهیه فیلم آموزشی آزمون های میکروبیولوژی آب و فاضلاب در آزمایشگاه مرکزی شرکت آبفار خراسان رضوی مرتضی برغمدی و محبوبه کلاته و حدیثه ابوترابی و مریم فروزان
77 531217 بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب یامچی علیا جهت استفاده مجدد در کشاورزی سیامک هاشمی و جابر صالح زاده
78 531347 بررسی راندمان جذب فلزات سنگین در محلول های آبی با استفاده از گیاه توق جابر صالح زاده و نادر پورستار و توران آقاعلیزاده و هاله اصغری فر
79 538304 removal of heavy metals from aqueous solutions by using Xanthium pensylvanicum جابر صالح زاده
80 535570 removal of Pb , Cu and Cr from aqueous solutions by using natural plants materials جابر صالح زاده
81 866398 کنترل رشد جلبك در تصفيه خانه هاي فاضلاب با فرایند لاگون های هوادهی ( مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب مهاباد ) رحیمه علیزاده و اصغر محمودی حصار و یوسف شمچی رضاییه
82      
83 936154 دستورالعمل روشهای آزمایش فاضلاب حوریه طوسی نژاد و رحیمه علیزاده و یوسف شمچی رضاییه و اصغر محمودی حصار
84 803845 کتاب میکروب شناسی جامع آب و فاضلاب روح اله خیری
85 697212 بررسی جوانب اقتصادی و فنی پایلوت حذف آرسنيك ازآب چاه ( چاه شماره 13 شهر اردبیل ) با استفاده ازفرآيند جذب به روش نانوکاویتا سیون بهزاد کوهی و شاهین پاست و فریدون درناپور و رضا آب روشن
86 801188 کتاب فیزیولوژی و متابولیسم باکتریها روح اله خیری و رضا رنجبر
87 696247 بررسی جوانب اقتصادی و فنی پایلوت حذف آرسنيك ازآب چاه ( چاه شماره 13 شهر اردبیل ) با استفاده ازفرآيند جذب به روش نانوکاویتا سیون بهزاد کوهی و شاهین پاست و فریدون درناپور و رضا آب روشن
88 694263 بررسی میزان ارتباط غلظتی بین یون برماید و تشکیل برمات حین کلر زنی آب آشامیدنی و تاثیر زغال اکتیو در فرایند حذف بهزاد کوهی و شاهین پاست و فریدون درناپور و رضا آب روشن
89 696310 کاهش غلظت آرسنیک 3و 5 ظرفیتی به وسیله منعقد کننده ها حین فرایند انعقاد و مطالعه تاثیر اسیدیته ، مواد معدنی موجود در آب در فرایند حذف فلز بهزاد کوهی و شاهین پاست
90 943202 نانو واکسن بر علیه سودوموناس آئروژینوزا زهرا علیخانی
91 1025562 دستگاه آبشیرین کن و آبگرمکن خورشیدی امیرهوشنگ کرمی
92 739105 مقاوم سازی سازه های مخازن ذخیره آب بوسیله FRP فیروز ولی زاده چهاربرج و یوسف شمچی رضائیه و محمدجعفر غفاری
93 726166 بازسازی واحیاء چاههای آب شرب شهرام عظیمی و یوسف شمچی رضاییه و محمد جعفر غفاری و فیروز ولیزاده چهاربرج
94 542748 طراحی بهینه شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری با تأکید بر جنبه های اجرایی (مطالعه موردی: شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ارومیه) اکبر شیرزاد و احمدرضا عبدالهی پورارکی
95 869156 پوشش کامپوزیتی مجموعه پیش تصفیه و ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب بوکان رحیمه علیزاده و اصغر محمودی حصار و یوسف شمچی رضاییه
96 535055 دستگاه ماسه شور حلزونی عباس حسنی
97 863561 بررسی ارتقاء سیستم SBRبهSBBRدر تصفیه فاضلاب (مطالعه موردي- تصفيه خانه فاضلاب سلماس) رحیمه علیزاده و اصغر محمودی حصار و یوسف شمچی رضاییه
98      
99 537231 دستگاه ویدئومتری چاه با کیفیت 4K و تصویر استبلایز شده اصغر بابایی
100 538082 دستگاه قرائت کنتور توربینی آب از طریق GSM اصغر بابایی
101 176133 برنامه نویسی برای مدیریت GISبه کمک ArcEngine توسعه یافته و از API های شرکت ESRI حجت الله محبوبی
102 178718 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مدیریت حوادث و تعمیرات شرکت آب و فاضلاب استان قم حجت الله محبوبی
103 175962 مدیریت بهینه شبکه فاضلاب با استفاده از مدلسازی و اجرای شبکه هندسی حجت الله محبوبی
104 172911 مديريت هوشمند فشار در شبكه‌هاي آب شهري- مطالعه موردی: شهر قم مهدی نظرزاده
105 177056 مرجع کامل میکرو کنترلرهای PIC یاسر حسنی
106 178012 اصول طراحی، نگهداری و بهره برداری پمپ های سانتریفیوژ مجتبی وزین افضل
107 171939 مطالعه اصلاح شبکه‌ی آبرسانی شهرک مهدیه محمد یوسفی
108 179286 سیستم کنترل و قرائت از راه دور کنتور آب محمد حسین اله دادی و سیما دانش ایساتیس سیما دانش ایساتیس
109 548099 سامانه اطلاعات مکانی (GIS) شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی مینا نایبی شهابی و وحید شیخ الاسلامی
110 1008981 اجرای بستر GSM بر روی APN به کمک MPLS به عنوان یک بستر خصوصی و امن در سامانه تله متری آبفای البرز هما قصری
111 1003887 سنسور محافظ درب مخزن هما قصری
112 989114 اجرای برنامه نظام مند نگهداری شبکه های فاضلاب در راستای مدیریت دارایی ها و بهبود بهره برداری الهام فرناد و اصغر محمودی حصار
113 623408 ملاحظات لازم در تست کنتورهای مشترکین با استفاده از دستگاه تست کنتور پرتابل محرم حیدرزاده
114 1081367 نرم افزار مدیریت آبرسانی سیار مجید خانوردی موسی آبادی و علی جباری نیک
115 1143344 کاهش هدر رفت واقعی با استفاده از بررسی گراف خروجی فلومترها حمید رضا جناب زاده و سالار نیازی
116 1153918 کاهش آب بدون درآمد با کمک شناخت اجزا هدررفت واقعی و ارائه تحلیل (هزینه بر حسب میزان آب) در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بهنوش متین پور و سید هادی حسینی بیدار و حمیدرضا نیکداد
117 1214670 اختراع سيستم تهويه برودتي و حرارتي با صرفه جويي 90 در صد مصرف آب و انرژي مسعود متوسليان و هادي اصانلو
118 1154540 شناخت و محاسبه انواع نشت های شبکه توزیع و توسعه یک استراتژی جهت کاهش تلفات شبکه در راستای مدیریت تولید و توزیع آب بهنوش متین پور و سید هادی حسینی بیدار
119 281897 استفاده از مشارکت بخش خصوصی و دهیاری¬ها در خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری از سامانه¬های آب شیرین کن در اجتماعات کوچک حسن مسعودی و سید محسن محسنی و نورالله قائمی و ابوالحسن رزمی
120 142142 فشارسنجی و مدیریت فشار در شبکه آب شرب شهر بانه در استان کردستان محمد فرهاد و جمشید زمانی و علی پرهیزکار
121 143059 تعیین شاخص نشت اقتصادی برای شبکه آب شهرهای سقز، بانه، بیجار و سنندج در استان کردستان جمشید زمانی و محمد فرهاد
122 1415898 نشت یابی شبکه و انشعابات مهدی صادقی و مینا جمشیدی
123 814457 انتخاب موتور ژنراتور سیار یا ثابت محمد رضا رفیعی آذر محمد رضا رفیعی آذر
124 519106 اندازه گیری ریزآلاینده های خاص از دیدگاه پدافند غیر عامل با استفاده از روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلابآذربایجان غربی محمدرضا رفیع آذر و سهراب طالبی
125 1207019 معرفی بیوسنسور و کاربرد آن در راستای محورهای محیط زیست ، امنیت و بیوتروریسم رویا مومنی و مسعود ترابیان
126 537557 بررسی تاثیر خشکسالی دوره ای بر منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل سیامک هاشمی
127      
128 1255337 پیشنهاد نصب الکتروپمپ سانتریفیوژ جهت تامین کسری آب شهر بهار اکبر بهادری نژاد و حسین آذرتکین و علی اصغر خضریان
129      
130 1158861 به كارگيري انرژي هاي نو به عنوان جايگزين بخشي از انرژي هاي مصرفي در صنايع آب و فاضلاب (مطالعه موردی:کاربرد انرژی خورشیدی در تصفیه خانه آب شهید بهشتی شهر همدان) بهنوش متین پور و سید هادی حسینی بیدار و حمیدرضا نیک داد
131 1159618 تحليل و پايش خشکسالي با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش(SPI) (مطالعه موردي: استان همدان) بهنوش متین پور و سید هادی حسینی بیدار و حمیدرضا نیکداد
132 149118 بررسی ایجاد نیروگاه بیوگاز سوز تصفیه خانه فاضلاب سنندج با استفاده از اعتبارات قانون حمایت از انرژیهای نو و مکانیزم توسعه پاک (CDM) محمد فرهاد و آریان عاملی
133 147874 پروژه اضطراری تامین آب سنندج محمد فرهاد
134 145474 پروژه اضطراری تامین آب بانه محمد فرهاد
135 145263 کنترل بحران رشد لارو پشه شیرونومیده در تاسیسات تامین و توزیع آب شرب شهر سنندج محمد فرهاد
136 1386675 برنامه عملیاتی مدیریت ریسک یکپارچه جهت مقابله با بحران آب در ایران میترا قاسم شربیانی
137 1133508 بررسی استفاده از روش انعقاد الکتریکی در تصفیه فاضلاب شهری ٌصمد غلامی ینگجه
138 919410 بررسی تاثیر انواع مواد منعقد کننده برکیفیت آب خروجی تصفیه خانه آب مشگین شهر بااستفاده از روش آزمایشگاهی (جارتست) بهروز سرش خیاوی
139 281011 تجربه کاهش محسوس رسوب گذاری در خطوط انتقال به کمک رینگ های مغناطیسی عصمت کوهزاد و نورا... قائمی و حسن مسعودی
140 252906 بررسی پارامترهای کیفی موثر بر راندمان تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد طی سالهای 1394 لغایت 1395 و مقایسه با استانداردهای زیست محیطی زهرا غلامی ارجنکی و مسعود ترابیان دهکردی و بهروز سلیمی
141 284958 ساماندهی دوره¬های آموزشی متصدیان آب در روستاها (آبداران) و دوره¬های بازآموزی کارشناسان کنترل کیفی و آزمایشگاه¬ها کبری فرهنگیان و حسن مسعودی و مرتضی برغمدی و سعید رحیمی
142 284073 برون سپاری، انبارش، حمل و توزیع پرکلرین و گاز کلر در سطح 28 شهرستان استان خراسان رضوی با اهداف عدم تصدی¬گری دولت، ایمنی و نظارت بر توزیع سریع مواد گندزدا حسن مسعودی و ابوالحسن رزمی و کبری فرهنگیان
143      
144 834569 بررسی تشکیل برمات، کلرات و کلریت در آب شرب سیامک مهرورزین و فرزانه زارعی و حسام محمدی و بیتا گرکانی و الهام برزگر
145 1306785 تجربه‌های به‌کار گرفته شده جهت بهبود کیفیت آب در پكيج تصفيه آب (باغ گل سرابي) شهرستان تويسركان مجید یاراحمدی و فاطمه صلح میرزائی و حسن پویان
146 1407997 طرح لایروبی لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب کبودراهنگ امید باوفای سمیرمی و امین شیخی زاده و ایرج قیطاسی
147 1401477 بررسی روشهای کاهش جلبک در پساب خروجی از برکه تثبیت(مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب کبودراهنگ) امید باوفای سمیرمی
148 1334889 طرح جایگزینی ماده منعقدکننده پک به جای سولفات آلومینیوم در تصفیه خانه شهید بهشتی همدان علیرضا امینی سپهر و محمدحسن بیگلر
149 1387558 راهنمای عملی ممیزی برنامه ایمنی آب میترا قاسم شربیانی و پریسا اولاد غفاری
150 142636 ارائه راهکارهای فنی و اقتصادی به منظور ارتقاء و بهینه سازی تصفیه خانه‌ فاضلاب شهر سنندج محمد فرهاد و آریان عاملی
151 144994 طرح مطالعاتی تحقیقاتی حذف آرسنیک از منابع آب شرب شهر دلبران محمد فرهاد
152 145781 طراحی و ساخت راکتور التراسونیک تولید بیودیزل از روغن پسماند خوراکی جهت کاهش آلودگیهای روغنی فاضلاب محمد رضا قهرمانی و فاطمه تاتار و میثم طباطبائی
153 1433889 مدیریت لجن در تصفیه خانه فاضلاب نهاوند مصطفی قارلقی و حمیدرضا نیکداد و مرتضی شریفی و بابک بلالی مقدم و روح الله کیانی
154 531383 Portable Water Purifier نادر پورستار
155 702031 ارتقاء تصفیه خانه آب ایواغلی جهت بالا بردن کیفیت آب حسین نعیمی و سهراب محمدی و سهراب طالبی و فاطمه حاجیلاری
156 1103078 استفاده از نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه به عنوان جبران ساز توان راکتیو محمد هوشیار و بهروز آرمون
157 1108631 کاهش مصرف انرژی در تصفیه خانه فاضلاب اردبیل با کمک الگوریتم خلاقیت محمد هوشیار
158 1107996 بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در کاهش میزان هزینه های انرژی در شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل و ارائه دستورالعمل ملی (پایلوت در امور آبفای گرمی) محمد هوشیار
159 1157409 بررسي استفاده از پمپ هاي خورشيدي در صنعت آب و فاضلاب (به طور اختصاصی در شهر ازندریان استان همدان) در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بهنوش متین پور و سید هادی حسینی بیدار و حمیدرضا نیک داد
160 1156193 بررسی بهینه‌سازی مصرف انرژی در تأسیسات آب و فاضلاب توسط نرم‌افزارPSAT (مطالعه موردی :تأسیسات آب‌رسانی و تصفیه آب استان همدان) بهنوش متین پور و سیدهادی حسینی بیدار و حمیدرضا نیک داد
161 1258637 کنترل خط اضطراری و افزایش دبی خط انتقال آب اکبر بهادری نژاد و حسین آذرتکین و علی اصغر خضریان
162 189002 بازسازی چاه های آب در استان گلستان معاونت بهره یرداری دفتر بهره برداری از تاسیسات آب شهری و معاونت بهره برداری دفتر بهره برداری تاسیسات آب شهری
163 285557 تجربه اسید شویی خط انتقال فائزه صبور و نورا... قائمی و حسن مسعودی
164 1258425 استفاده از فشار مخازن هوایی جهت سامانه های کلرزنی اکبر بهادری نژاد و حسین آذرتکین و علی اصغر خضریان
165 488141 بهسازی تصفیه خانه فاضلاب شماره 1 شهر شیراز عنایت اله مهبودی و محمود رضا دهقانی و بهزاد زارع و محمد راضی و فرزاد جهانمرد
166 1257582 رفع انسداد در شبکه توزیع آب و انشعابات مهدی اوسط و حسین آذرتکین و اکبر بهادری نژاد
167 1256301 کاهش حوادث شهر قهاوند با نصب فشار شکن اکبر بهادری نژاد و حسین آذرتکین و مهدی اوسط
168 1341821 ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهر صدرا بهزاد زارع و عنایت اله مهبودی و ابراهیم دستان پور و محمود رضا دهقانی و محمد راضی و نادر مهران بد و فرزاد جهانمرد
169 1403414 طرح اصلاح و ممیزی تلمبه خانه های فاضلاب کبودراهنگ امید باوفای سمیرمی
170 141962 کسب عنوان واحد خدمات سبز تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج از سوی سازمان محیط زیست کشور در سال 94 محمد فرهاد
171 149322 پروژه برتر بنیاد جهانی انرژی و انجمن مدیریت سبز اروپا توسط تصفیه خانه فاضلاب سنندج محمد فرهاد
172 1338803 تغییر سیستم مکش و دهش اتاقک خلا پولساتورواحد زلالساز از حالت آلاکلنگی مکانیکی به حالت تایمری علیرضا امینی سپهر و محمدحسن بیگلر و محمد عمرانی
173      
174 1432743 ساخت و بهره برداری پمپ ایرلیفت در تصفیه خانه فاضلاب نهاوند مصطفی قارلقی و غلام رضا نصرتی و علی سهرابی فر و نعمت حسینی
175 1014032 نرم افزار ساماندهي انشعابات غير مجاز علی جباری نیک
176 1155895 تعیین ارتفاع بهینه مخازن ذخیره آب جهت افزایش بهره وری ایستگاههای پمپاژ و به تعویق افتادن سرمایه گذاری های مجدد(مطالعه موردی: مخزن ینگجه شهر همدان) بهنوش متین پور و سید هادی حسینی بیدار و حمیدرضا نیکداد
177 1316563 سامانه اندرویدی حذف کاغذ چک لیست های تعمیرات و نگهداری محمد زمانی و پوریا پوربافرانی
178 289014 استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بهره برداری از سامانه های گندزدایی گازی با هدف کنترل و نظارت مستمر در راستای کاهش پتانسیل¬های خطر و ریسک¬های موجود و افزایش بهره¬ وری حسن مسعودی و ابوالحسن رزمی و حجت الله الهی
179 285494 اهمیت ثبت دقیق گزارش حوادث و تحلیل آن در شبکه آبرسانی روستایی محسن صادقی مقدم و حجت اله الهی
180 147238 بومی سازی استقرار سیستم پایش و راهبری تاسیسات استان کردستان (تله متری) ناصر عثمانی و سیروان مسلمی مقدم
181 1252658 افزایش حوادث در شبکه های توزیع با جنس پلی اتیلن مهدی اوسط و حسین آذرتکین و اکبر بهادری نژاد
182 146368 پایش کیفی آب بهزاد شاهمرادی و افشین ملکی
183 145632 آلودگی تصفیه سموم زیست محیطی برهان منصوری و معصومه آریایی و محمد امین پردل و افشین ملکی
184 143103 تصفیه فاضلاب در وتلندهای مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی زهرا عطافر و امیر حسین محوی و پرستو ستاره و لیدا همتی و افسانه چاوشی
185 177393 ساخت شیرپدالی امیر حسین زاده
186 318869 سامانه های ردیابی مکان یابی و ردیابی استفاده شده در تانکر سیار مخصوص آبرسانی سعید دلاوری و مهدی محمدزاده
187      
188 1284235 مزایای ساندویچ P.T.O نسبت به اسپیلت شفت محمود کمال زاده
189 581250 مدیریت مصرف انرژی با استفاده از سیستم های تله متری در صنعت آبفا پارسا محمد
190 582383 بازیافت انرژی وتولید برق در مسیر خطوط لوله انتقال آب محمد پارسا
191 1041571 سامانه فرماندهی حادثه نجمه مصطفوی
192 1051159 تعیین غلظت کلروفرم در خروجی تصفيه خانه آب عباس آباد شهر همدان رو ح اله کیانی و حمیدرضا نیک داد
193 1059606 بررسی ترکیبات تری هالومتان در تصفیه خانه آب عباس آباد شهرهمدان رو ح اله کیانی و حمیدرضا نیک داد
194 1056900 ارتقاء و بهینه سازی فرآیندی تصفیه خانه فاضلاب شهرهمدان رو ح اله کیانی و حمیدرضا نیک داد و بابک بلالی مقدم و رسول عبدلي
195 1053851 ارزیابی تهدیدات شبکه فاضلاب سازه های مدفون زیرزمینی به کمک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رسول عبدلی و روح اله روح اله و حمیدرضا نیکداد و حسین آذرتکین و اکبر بهادری نژاد و امیر هدایت
196 329387 سامانه مدیریت فشار شبکه های آب شهری ( هادی ) هادی حقیقت نژادشیرازی و فرزاد جهانمرد
197 1511668 اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با راهکارهای مدیریت مصرف آب و منابع آب کشاورزی خانم آذین رهنما و حمید رضا نیک داد و مجید زیبا زاده
198 1587484 کاربری پساب تصفیه خانه فاضلاب بوشهر عبدالرضا حیاتی
199 1588912 تعيين كيفيت، نحوه دفع و كاربرد پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهر بوشهر عبدالرضا حیاتی و رويا مرادزاده و سمیه کشاورز
200 1587841 Data on fluoride contents in groundwater of Bushehr province, Iran سینا دوبرادران و مریم خورسند و عبدالرضا حیاتی و رویا مرادزاده و محمد پوریوسفی و مصطفی احمدی
201 1583638 Data on metals (Zn, Al, Sr, and Co) and metalloid (As) concentration levels of ballast water in commercial ships entering Bushehr port, along the Persian Gulf فرشید سلیمانی و سینا دوبرادران و عبدالرضا حیاتی و مریم خورسند
202 1582886 Data on metal levels in the inlet and outlet wastewater treatment plant of hospitals in Bushehr province, Iran فرشته بابااحمدی و سینا دوبرادران و مریم خورسند
203 1585991 Association of metals (Cd, Fe, As, Ni, Cu, Zn and Mn) with cigarette butts in northern part of the Persian Gulf سینا دوبرادران و مریم خورسند و عبدالرضا حیاتی
204 1588266 بررسي غلظت بروموفرم در آب آشاميدني شهرستان گناوه رویا مرادزاده و عبدالرضا حیاتی
205 1582943 بررسي میزان و عوامل تشکیل تری هالو متان در آب شرب شهرستان گناوه رویا مرادزاده
206 1587419 ارزيابي اقتصادي استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر بوشهر در كشاورزي و پيشنهاد نوع كشت عبدالرضا حیاتی و رویا مرادزاده
207 1582477 کتاب تصفیه سبز علی قیصری
208 1586100 بررسی غلظت کلروفرم در آب آشامیدنی شهرستان گناوه رویا مرادزاده
209 1491834 حذف منیزیم و سولفات از آب آشامیدنی با استفاده از آهک و پلی آلومینیوم کلراید احسان اکاتی و زرداد ناروئی و حبیب اعلائی و عبدالصمد ناروئی و سعیدرضا زیبی
210 1584504 تاثیر شیرابه بر کیفیت آبهای زیر زمینی عبدالرضا حیاتی و محمد سراج زاده و مریم خورسند
211 1584584 تخلیه لجن برکه های تثبیت ( تصفیه خانه فاضلاب بوشهر) عبدالرضا حیاتی
212 1581102 استفاده اصولی از پساب با هدف آبیاری مزارع کشاورزی (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب بندر بوشهر) عبدالرضا حیاتی و محمد سراج زاده و مریم خورسند
213 143173 ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب سقز محمد فرهاد
214 1585785 بررسي نقش لوله هاي فولادي مشبك جدار چاه ، در بهسازي چاههاي آب شرب (مطالعه موردي چاه آب شرب شهر شبانكاره) رویا مرادزاده و شاهین نیک ذات و ایمان ایمانی
215 1581177 کنترل بو در ایستگاه های پمپاژ عبدالرضا حیاتی
216 1584018 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺷﺒﮑﻪ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ بوشهر (با رویکرد کاهش هدررفت و عوامل موثر بر آن) رویا مرادزاده و ایمان ایمانی و عبدالرسول حیاتی
217 1585268 مروری بر روش های مختلف تصفیه آب خاکستری جهت استفاده مجدد از آن محمد سراج زاده و عبدالرضا حیاتی و مریم خورسند
218 1587682 ميزان فلورايد در آب چاه های استان بوشهر محمد سراج زاده و مریم خورسند و عبدارضا حیاتی
219 1117591 تهیه ورمی کمپوست با استفاده از لجن حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنایع کاغذ سازی و بررسی تأثیر آن روی گونه های مختلف گیاهی ( مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد ) پروانه طالبی همت آبادی ( مسئول آزمایشگاه شیمی محیط دانشکده بهداشت یزد) و اکبر صالحی وزیری ( رئیس تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد ) و مریم زارع ( دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت یزد )
220 1515935 مقایسه‌ی اقتصادی انواع روش‌های گندزدایی آب شرب در شرکت آب و فاضلاب استان همدان محمد عطار عباسی و خانم آذین رهنما و حمید رضا نیک داد و مجید زیبا زاده
221 1116068 ساخت و اصلاح یاتاقان اسکرو پمپ های تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد اکبر صالحی وزیری ( رئیس تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد) و سید وحید غلمانی ( مدیر بهره برداری فاضلاب شهر یزد ) و محمد مهدی اسلامی ( پیمانکار تصفیه خانه SBR )
222 641142 بررسي اثر نصب تجهيزات كاهنده در مصرف آب و تحليل نتايج از ديدگاه ذينفعان (مطالعه موردی در شركت آب و فاضلاب شهري استان یزد) عاطفه صحتي و سياوش پاكدل
223 1589966 مدیریت مصرف آب آشامیدنی با استفاده از ظرفیت قانونی (مطالعه موردی:اجرای تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهر بوشهر) بابک دلاوری و سمیه کشاورز
224 1589593 بررسی نقش همکاریهاي بین سازمانی در مدیریت مصرف آب آشامیدنی شهر بوشهر بابک دلاوری و سمیه کشاورز
225 1582241 2- بررسي تأثير استفاده از سيستم هاي پيش پرداخت علمك هاي آبرساني تانكري بر كاهش هدررفت ظاهري شهر بوشهر بابک دلاوری و سمیه کشاورز و علی ساسانی
226 1583917 بررسي الگوي مصرف مشتركين و تحليل صرفه اقتصادي عمليات تعويض كنتورهاي خراب شهر برازجان بابک دلاوری و سمیه کشاورز و علی ساسانی
227 1586576 4- بررسی نقش تعویض کنتورهای فرسوده کم کار بر کاهش آب بدون درآمد (مطالعه موردی: بندر گناوه) بابک دلاوری و سمیه کشاورز و علی ساسانی
228 1582588 نقدی بر تفاهم نامه مدیریت مصرف آب آشامیدنی با سازمان نظام مهندسی ساختمان (مطالعه موردی: شهر بوشهر) بابک دلاوری
229 1539316 مقاله اصلي مطالعات فشار به منظور جانمايي علمي شيرهاي فشار شكن مطالعه موردي شهر آبعلی مهدی عبدولی پور
230 1585686 اقدام در شرایط اضطرای (EAP) نیما کاردانی
231      
232 1594682 بررسی تأثیر زلزله بر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شهری سالار نیازی و خسرو ترکمانیان
233 1514968 مزایاومعایب شیوه های نوین گندزدایی خانم آذین رهنما و حمید رضا نیک داد و مجید زیبا زاده
234 577035 روش اسپکتروفتومتری روشی کم هزینه،دقیق و صحیح در مقایسه با یون کروماتوگرافی در اندازه گیری آنیونها در آب اشامیدنی زهره مظفری زهره مظفری
235 181605 بررسی کاهش پارامترهای فیزیکی آب رودخانه در چاههای فلمن مصطفی سید و مجتبی قره محمودلو و سید محمد سیدخادمی
236 1585807 ارتقاء كمي و كيفي تصفيه خانه فاضلاب شهر بوشهر عبدالرضا حیاتی
237 1582351 Cadmium removal from aqueous solutions using Moringa oleifera seed pod as a biosorbent مریم خورسند
238 577438 ارایه روشی آسان و کم هزینه در اندازه گیری محصولات جانبی گندزدایی (تری هالومتان ها) زهره مظفری و لیلا حیاتی
239 1585395 Determination of fluoride biosorption from aqueous solutions using Sargassum hystrix algae سینا دوبرادران و مریم خورسند
240 1583429 Biosorption of fluoride from aqueous phase onto Padina sanctae crucis algae: evaluation of biosorption kinetics and isotherms سینا دوبرادران و مریم خورسند
241 579167 راه اندازی روشی آسان و کم هزینه برای اندازه گیری سموم کلره در منابع اب اشامیدنی با استفاده از دستگاه GC و دتکتور ربایش الکترون و استخراج میکرو مایع-مایع زهره مظفری و لیلا حیاتی
242 1582568 Biosorption of cadmium from aqueous solution onto Cuttle bone obtained along the persian gulf coast as a cheap and effective biosorbent: Evaluation of adsorption isotherms and kinetics سینا دوبرادران و مریم خورسند
243 1584332 Fluoride removal from aqueous solutions using moringa oleifera seed ash as an environmental friendly and cheap biosorbent سینا دوبرادران و مریم خورسند
244 1586296 Fluoride removal from aqueous solutions using shrimp shell waste as a cheap biosorbent سینا دوبرادران و مریم خورسند
245 1307269 مطالعه سيستم هوادهي تصفيه خانه فاضلاب شهر سركان و ارتقاء عملكرد آن با استفاده از اينورتر فاطمه صلح میرزائی و سید هادی حسینی بیدار
246 1304361 افزايش آبگيري از سد سرابي با طرح اجراي پكيج شماره 2 مجید یاراحمدی و فاطمه صلح میرزائی و حسن پویان
247 1598410 پیاده سازی سیستم های اسکادا در تاسیسات آب وفاضلاب سالار نیازی و خسرو ترکمانیان
248 1586300 نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 30 کیلووات در شهر سعدآباد حمید کرمی
249      
250 1582845 صرفه جویی در مصرف و هزینه های انرژی حمید کرمی
251 1598097 : بررسی تاثیر هوشمند سازی شیر فشار شکن شبکه توزیع آب و تاثیر آن برکنترل نشت و حوادث(مطالعه موردی شهر دمق) سالار نیازی و حمید رضا جناب زاده
252 1039820 جداسازي و كاهش انشعابات فضاي سبز شهرداري شهر بندرعباس از آب شرب شهري علاء اميريان نژاد و هانيه زيدآبادي
253 1629747 مدیریت مصرف آب با بازگردانی آب خاکستری به چرخه مصرف سلمان جمال فرد و سید علی لدنی نژاد
254 1622698 ارزیابی سیستم دوگانه توزیع آب جهت مدیریت مصرف سلمان جمال فرد و سید علی لدنی نژاد
255 1581264 ارایه گزارش تجارب شرکت آبفا استان بوشهر در زمان حوادث زلزله شهر شنبه در بهار 1392 و سیل زمستان نیما کاردانی
256 1623381 استفاده از پتانسیل تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب سلمان جمال فرد و سید علی لدنی نژاد
257 797764 جایگزینی تمامی سامانه های گندزدایی کلرزنی گازی آب شرب شهرهای استان با سامانه های الکترولیز نمک طعام مهرداد پارسه
258      
259      
260      
261      
262      
263      
264 1032057 استفاده از پودر کربن فعال در تصفیه خانه آب شهر میناب علاء اميريان نژاد و پريسا زارعي و اعظم حمزه پور و شقايق پري زاده
265 1178166 کتاب \"بررسی انواع روشهای حذف روغن و چربی\" الهام خوشبخت
266 146965 مقایسه کارایی سیستم تلفیقی هوادهی و کربن فعال پودری با سیستم تلفیقی هوادهی و پرمنگنات پتاسیم در حذف مواد مولد طعم و بو از تصفیه خانه آب سقز مقداد پیرصاحب
267 147319 ارتقای کمی و کیفی تصفیه خانه فاضلاب سنندج مهندسین مشاور جویاب نو، مشانیر
268 145090 بازنگری و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب مریوان مهندسین مشاور جویاب نو
269 1495841 استحصال منیزیم از پساب حاصل از آب شیرین کن چابهار محمد صدیق دهواری
270 1586662 مدیریت اتفاقات شبکه توزیع و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری حمید کرمی
271 1621561 ارتباط انضباط با فرآیند اپراتوری و راهبری تأسیسات سلمان جمال فرد و سید علی لدنی نژاد
272 1627717 عیب یابی الکتروپمپهای سانتریفوژ ایستگاه پمپاژ آب شهر دوگنبدان با تکنیک آنالیز ارتعاشات سلمان جمال فرد
273 1621879 بهبود وضعیت نگهداری و عیب یابی تأسیسات آب و فاضلاب شهر یاسوج به کمک ‏آنالیز ترموگرافی ‏ سلمان جمال فرد
274 252205 علل و راهکارهای کنترل بالکینگ و کف ناشی از میکروتریکس پارویسلا-مطالعه موردی در لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب بروجن زهرا غلامی ارجنکی و مسعود ترابیان دهکردی و فرشاد جمشیدی
275 148032 دوربین بازرسی از خطوط لوله با عمق پیشروی برد ۱۰۰متر مسعود احمدی و یدالله اسدی
276 1033040 اجراي طرح نیروگاه خورشیدی به عنوان يك انرژی تجديد پذير در ساختمان مركزي شركت آب و فاضلاب هرمزگان علاء اميريان نژاد و ادهم معتمد و هاجر فربودي و رضا ارزنلو
277 1034452 طرح تله متري و كنترل تاسيسات آبرساني شهرهاي پارسيان و حاجي آباد علاء اميريان نژاد و الهام دهقان خليلي و ادهم معتمد
278 1031265 طراحي و نصب سامانه هوشمند توزيع آب علاء اميريان نژاد و الهام دهقان خليلي و ادهم معتمد
279 1723706 نرم افزار سامعه مهدی حقیقی فر
280 1621136 لوازم و نیازهای برون سپاری فعالیت های اجرایی و بهره برداری سلمان جمال فرد
281 213814 پروژه مطالعه، طراحي، تهيه مسترپلان تله‌متري تأسيسات آب شهر زنجان معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر انرژی
282      
283      
284      
285      
286 213182 اولین آنالایزر کلر با قابلیت نمونه برداری و تنظیم و کالیبراسیون پیامکی با حسگردقیق تمام ایرانی و تولید داخل سیل آتانی محمد باقر
287      
288      
289 211258 آزمایشگاه معتمد محیط زیست معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر کنترل کیقیت
290 219612 Investigation of enzyme immobilization effects on its characteristics محمدی جواد
291 213038 مهندسی مجدد واحد فیلتراسیون تصفیه خانه آب معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان تصفیه خانه آب
292 218005 سنتز پلي الکتروليت به عنوان منعقدکننده در تصفيه فاضلاب در مقياس آزمايشگاهي معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان تصفیه خانه فاضلاب
293 212787 مطالعه و طراحی سیستم‌های تصفیه‌ی پساب‌های آلوده به مواد آلی بر پایه لامپ‌های کم مصرف LED ناحیه فرابنفش معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان تصفیه خانه فاضلاب
294 217917 مدیریت فشار شبکه توزیع شهرابهر و اثر آن درکاهش حوادث و اتفاقات شهر ابهر معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر بهره برداری آب
295      
296 777907 ارزیابی کیفی منابع آب شهر شهرکرد با استفاده از IRWQIGC حبیب کریمی و مسعود ترابیان و اکبر رستمی
297      
298      
299      
300 213976 طرح نصب سیستمهای GPS بر روی خودروهای حوادث و بهره برداری و تانکرهای حمل آب ، آب و فاضلاب استان زنجان معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان مپرا
301 217330 طرح استانی شدن سامانه 122 آب و فاضلاب استان زنجان و تحت پوشش قرار دادن 21 شهر این استان با مرکزیت شهر زنجان معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان مپرا
302 211587 حفاظت کاتدیک چاههای 18 حلقه شرقی زنجان معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر انرژی
303 218306 اجرای عملیات پیشگیرانه(PM) و بازدید دوره ای شیرآلات شهر زنجان معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر بهره برداری آب
304 213728 احداث حوضچه چکمه ای (اسپنتولی) معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر آب بدون درامد
305 215660 تعویض شیر آلات قطع و وصل ، شیر هوا و شیر فشار شکن های خط انتقال چشمه کوثر معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر بهره برداری آب
306 218529 کالیبراسیون کلیه کنتور های منابع تولید معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر بهره برداری آب
307 219112 برداشت مختصات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب و املاک متعلق به شرکت در 20 شهر استان زنجان معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر انرژی
308 211283 مدیریت فشار شبکه توزیع شهر زنجان با نصب شیر فشارشکن معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر بهره برداری آب
309 215418 مدیریت فشار شبکه توزیع شهر قیدار و اثر آن درکاهش حوادث و اتفاقات شهر قیدار معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر بهره برداری آب
310 211003 نصب فشارسنج لاگردار جهت مانیتورینگ فشار شبکه توزیع شهرهای قیدار و ابهر معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر بهره برداری آب
311 219663 تهیه نقشه GIS شبکه توزیع برای شهرهای استان و بروز رسانی موارد آن معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر بهره برداری آب
312 211635 نقشه فشارشهر زنجان معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر بهره برداری آب
313 215606 بکارگیری کدورت سنج آنلاین در تاسیسات آب معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر کنترل کیقیت
314 211566 بکارگیری کلرسنج آنلاین در تاسیسات آب معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر کنترل کیقیت
315 213055 آب بندی مسیر انشعابات جهت رفع حوادث با کمترین پرت آب معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر آب بدون درامد
316 215177 اجرای مانیتورینگ فشار بدون حفاری در شهرهای زنجان معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر انرژی
317 219846 برون سپاری نمونه برداری معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر کنترل کیقیت
318 211838 آزمون کابل معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر انرژی
319 218551 نصب کنترل دور موتور در نقاط حساس شبکه معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان دفتر انرژی
320      
321 113772 فلوتر مخازن دخیره مشترکین با مکانیسم قطع و وصل سریع سعید قلی زاده و فهامه صالحیان
322 1035143 تحليل نتايج تست خوشه اي كنتورهاي مشتركين شهر بندرخمير با استفاده از دستگاه تست كنتور پرتابل علاء اميريان نژاد و عاطفه باغستاني و محمدرضا بلوكي و پريسا باغستاني
323 1035028 بررسي نتايج حاصل استفاده از دستگاه هاي نشت یاب جهت كاهش هدر رفت واقعي در شبكه هاي توزيع آب علاء اميريان نژاد و مصطفي زائرپور تمبكي و عاطفه باغستاني و پريسا باغستاني
324      
325 1802961 جایگزینی فلوترهای مغناطیسی بجای فلوترهای مکانیکی در مخازن آب خانگی حامد منصف
326 1115195 تعیین کلاس لجن خروجی SBR پیشرفته با استفاده از استانداردهای EPA (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد) اکبر صالحی
327 1115708 ارزیابی عملکرد فرایند SBR پیشرفته در تصفیه فاضلاب شهر یزد و امکان سنجی استفاده مجدد از پساب جهت کشاورزی سید وحید غلمانی
328 1475397 نرم افزاربررسی کیفی آب شهر اراک مهدی قناتی و بهمن آنالویی و سعید طاعتی
329 1629115 مطالعه آزمایشگاهی کاهش COD و BOD فاضلاب شهری در راکتور تخریبی سونوالکتروفنتون در حضور نور و نانوکاتالیست طاهره نیکنام
330 1784210 دستگاه اندازه گیری پارامترهای کیفی مجید اکبرزاده
331 656735 سیستم جامع هوشمندسازی نمونه برداری کنترل کیفیت و بهداشت آب آزیتا ستایش و علی اصغر موسوی
332 1539322 اجرای برنامه ایمنی آب شهر پردیس سمانه بلند قامت پور و سیده علیه شاهورانی
333 208806 استفاده از دستگاههای کارتخوان برداشت آب برای جداسازی آب شرب از آب بهداشتی (مطالعه موردی جداسازی آب شرب و بهداشتی روستای فرومد) آرمین فیروزبخت
334 996247 ساخت چربی گیر و دانه گیر در تصفیه خانه فاضلاب شهر تفت علی اکبر پورقاسمی و اکبر صالحی وزیری و مهدی اسلامی
335 1118080 ماشین لباس شویی با صرفه زهرا هژبر و پروانه طالبی و اکبر صالحی وزیری ( رئیس تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد )
336 206522 احیاء چاه های آب شرب با روش نوین ضربه هوای فشرده (Air shock) مطالعه موردی چاه شهر کهن آباد آرادان آرمین فیروزبخت
337 286460 بررسی امکان جایگزینی لوله پلی اتیلن بجای لوله فولادی در لوله آبده چاهها احمد پژوهان و نورالله قائمی و احسان ثابتی امینایی
338 1821233 بررسی روش مناسب احیاء و بازیابی چاه های آب شرب (مطالعه موردی استان گیلان) پوران پورایوب فومنی
339      
340 1824282 بررسی روش مناسب احیاء و بازیابی چاه های آب شرب (مطالعه موردی استان گیلان) پوران پورایوب فومنی و احمد گلباغی و مرتضی صانع دوست و شیر زاد دادفر و سید ابوالحسن حسینی
341 1486421 دستگاه ثابت تراش برقی لوله های آزبست و فارسیت با قابلیت حمل و استفاده در محل مورد نیاز ابوالفضل نجفی
342 217104 استفاده ازکلمپ کوپلینگ در خطوطه لوله معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان شرکت سیال پیوند آناهیتا
343 1328352 عملگر برقی هوشمند رضا عقیلی
344 655717 مدیریت هوشمند فشار در شبکه توزیع آب حمیدرضا کرم وند و محسن عادلی
345 1468142 طراحی و ساخت عملگر(اکچویتور ) پرتابل قابل نصب در انواع شیرهای در حال بهره برداری ابوالفضل صدرائیه و محمدرضا شمسائی فر و رضا شهرجردی و مهدی قناتی
346 1531872 احداث نیروگاه کوچک برق آبی برروی خط انتقال آب شرب شهر پردیس مصطفی مشایخی
347 1032869 احداث، بهره برداری و انتقال تأسیسات جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب جزیره ابوموسی به روش B.O.T علاء اميريان نژاد و امين مظفري پور و سعيد عبدالهي شيرودي و اميد بابايي سابقي
348 1031030 ساخت، بهره برداری و انتقال تأسیسات جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر طولا به روش سیستم پکیج MBBR علاء اميريان نژاد و امين مظفري پور و سعيد عبدالهي شيرودي و اميد بابايي سابقي
349 1033691 قرارداد عملیات اجراي شبكه فاضلاب و نصب انشعاب خانگي منطقه سرريگ و كارگزاري شهر بندرعباس ( از طريق فاينانس داخلي ) علاء اميريان نژاد و امين مظفري پور و اميد بابايي سابقي و علي تقي پور
350 652332 مدیریت هوشمند قرائت مشترکین و توزیع قبوض حمیدرضا کرم وند و محسن عادلی
351 1492159 مدیریت آب مجازی ، راهی برای برون رفت کشورها از بحران بی آبی زهرا علمی و محمدرضا میربلوچ زهی
352 1557486 نشت یابی به روش تضمینی سید علیرضا خادمی فر و احمد اصفهانیان
353      
354 1559211 بررسی میزان مصرف آب و انرژی کولرهای آبی در راستای مدیریت بحران حسین پهلوان زاده و احمد اصفهانیان و سید حمید رضوی
355 1559446 طراحی و توسعه نرم افزار پیش بینی مصرف کوتاه مدت شهر کاشان سید علیرضا خادمی فر و احمد اصفهانیان و حسین پهلوان زاده
356 1552384 اجرای پروژه DEMAPALN ( پایش اجزای مصرف) شهر کاشان با همکاری مشاور آلمانی حسین پهلوان زاده و احمد اصفهانیان و سید علیرضا خادمی فر
357 1553016 استاندارد سازی انشعابات آب با استفاده از لوله های چند لایه علیرضا زراعتکار و جواد نزادی
358 653544 ترمیم و بازسازی لوله جدار چاه های مشکل دار دشت ممنوعه کوهدشت مصطفی خرم آبادی و الهام خوشبخت و خشایار نامداریان
359 1555921 طراحی و اجرای سیستم های پشتیبان تامین انرژی تاسیسات (دو فیدره تاسیسات کلیدی) سید حمید رضوی و مرتضی کریمی
360 1558751 استقرار سامانه های تامین برق اضطراری با قابلیت اتصال به سامانه تله متری سید حمید رضوی و مهدی محمدی منفرد
361 1555092 بررسی کاهش خطر پذیری تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان کاشان احمد اصفهانیان و حسین تحقیقی
362 1551185 اتصال خط زاینده رود به شبکه توزیع و حذف پمپاژ مجدد در راستای کاهش مصرف انرژی، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل عباس نادری صفا
363 1552495 اجرای مانور پرتویی حضرت روح اله با مسئولیت تامین زیر ساخت های تاسیسات زیر بنایی شامل آب، گاز، مخابرات ، برق و سوخت احمد اصفهانیان و علیرضا زراعتکار و مهدی محمدی منفرد و سید حمید رضوی
364 1491650 جذب اکسیژن سازهای سوخت از آب آشامیدنی با استفاده از زئولیت طبیعی اصلاح شده محمد رضا میربلوچ زهی
365 1794436 تصفیه پساب صنایع زیتون علیرضا پنداشته
366      
367 1498562 حذف تری هالو متان ها از آب آشامیدنی با نانو زئولیت اصلاح شده محمد رضا میربلوچ زهی
368 1492656 اندازه گیری مکمل های بنزین توسط روش Hs-Lpme-Gas Chromatography محمد رضا میربلوچ زهی
369 1841926 تعیین غلظت کلروفرم در خروجی تصفيه¬خانه آب عباس¬آباد شهر ¬همدان روح اله کیانی و حمیدرضا نیک داد
370 1492510 اندازه گیری BTEX در آب آشامیدنی با استفاده از HS-LPME/GCFID محمد رضا میربلوچ زهی
371 1847018 بررسی ترکیبات تری هالومتان در تصفیهخانه آب عباس آباد شهرهمدان روح اله کیانی و حمیدرضا نیک داد
372 1845017 ارتقاء و بهینه سازی فرآیندی تصفیه¬خانه فاضلاب شهرهمدان روح اله کیانی و حمیدرضا نیک داد و بابک بلالی مقدم و رسول عبدلی
373 1451023 اجرای برنامه ایمنی آب در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نسرین جوادی و معظمه مددی و محمد محمد علیزاده و محمد حسین ابوترابی
374 1455189 اختراع کلرزن مکش اتوماتیک حامد صفایی نوری
375 1626700 سنتز، خصوصیات، فعالیت الکترونی فتكاتیكی فتوكاتالتیك برای تخریب فاضلاب شهری، تجزیه و تحلیل مكانیزم و بهینه سازی طراحی مرکزی كامپوزیت طاهره نیکنام
376 1737313 معرفی راهکار نرم‌افزاری جدید مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی مورد استفاده در امور آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب استان تهران محمدرضا شیرازی
377 1557169 استقرار استاندارد 17025 در آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب کاشان عباس زراعتکار و علی دهقان و محمدرضا گلسرخی و ابولفضل بلوری و سید مهدی دولت آبادی و شهلا احمدیان
378 1554462 تهیه و تدوین مدل نمونه برداری دوره ای تاسیسات آب و شبکه های تویع شهلا احمدیان و احمد اصفهانیان
379 1554268 اجرای برنامه ایمنی آب شهر کاشان(WSP) عباس زراعتکار و محمدرضا گلسرخی
380 1558290 بهره برداری از سیستم پایش آنلاین پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب کاشان عباس زراعتکار و جواد حاجی قدیری و رضا دهقان
381 1554688 روش حذف آلایندههای رنگی و آروماتیک از آب توسط نانو کامپوزیت فریت منیزیوم/اکسید سدیم شهلا احمدیان
382 576515 تفکیک فضای آزمایشگاه باکتریولوژی شرکت آب و فاضلاب اهواز از آزمایشگاه شیمی به منظور ارتقا دقت و صحت آزمونهای باکتریولوژی زهره مظفری و لیلا حیاتی و فردوس کریمی
383 1553303 راه اندازی و بهره برداری از سامانه آب شیرین کن ابوزید آباد با سرمایه گذاری بخش خصوصی محمدرضا اسدی و علیرضا زراعتکار
384 1553335 راه اندازی و بهره برداری از سامانه حذف گاز CO2 از چاه یک نیاسر با سرمایه گذاری بخش خصوصی محمدرضا اسدی و احمد اصفهانیان و علیرضا زراعتکار
385 827724 آگاهی نامه مربوط به طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان و انبار واحد کلرزنی محمد برزگر بفرویی
386 827566 انجام اصلاحات فنی بر روی لرزه گیر های خط انتقال با همکاری گروه سام محمد برزگر بفرویی
387 825061 پروژه تحلیل ریشه ای RCA محمد برزگر بفرویی
388 829470 دستورالعمل نصب انشعابات آب محمد برزگر بفرویی
389 829311 دستورالعمل استفاده از اسپری فوم جهت ایزولاسیون چاههای آب شرب محمد برزگر بفرویی
390 821523 دستور کار سرویس و تعمیرشیر کنترل سطح محمد برزگر بفرویی
391 828026 دستور کار شیر یکطرفه سوپاپی فنر دار محمد برزگر بفرویی
392 823216 دستور کار سرویس صافی دو سر فلنچ تیغه ای محمد برزگر بفرویی
393 822079 دستورالعمل نگهداری و تعمیرات دستگاههاي كلریناتور مایعی محمد برزگر بفرویی
394 822113 دستورالعمل راهبري دستگاههاي خنثی ساز گاز کلر محمد برزگر بفرویی
395 827059 دستورالعمل نصب و نگهداری از لرزه گیرهای لاستیکی محمد برزگر بفرویی
396 829633 دستورالعمل نصب و بهره برداري از كانكسهاي داراي قاب زيرين جهت چاههاي آب شرب محمد برزگر بفرویی
397 826435 راهنمای جمع آوري دستگاههاي كلريناتور پودري محمد برزگر بفرویی
398 827505 آشنایی با نحوه طراحي ،ساخت و نصب و راه اندازي تانکهاي ضربه گير محمد برزگر بفرویی
399 821927 شرح خدمات استاندارد سازی دریچه ها و هواکش مخازن آب شرب محمد برزگر بفرویی و سامان شهرام فرد
400 821851 شرح خدمات ساخت نردبان ثابت با محفظه حلقوی و نصب در محل مخازن آب شرب محمد برزگر بفرویی
401 829436 طرح ایستگاه برداشت اب انتقالی در مواقع بحران محمد برزگر بفرویی
402 825562 طرح ساخت ایستگاه برداشت آب پرتابل محمد برزگر بفرویی
403 823454 عملیات عایق پیچی منصوبات سرچاهی چاه آب شرب محمد برزگر بفرویی
404 828386 عمليات مرمت و بازسازي و آببندي مخزن هوايي با استفاده از مواد masterseal 551 محمد برزگر بفرویی
405 824029 دستورالعمل نظارت قراردادهاي برونسپاري امور فني، رفع حوادث شبكه وانشعابات آب محمد برزگر بفرویی و داوود مخلصی و سامان شهرام فرد
406 826290 عمليات مرمت و بهسازی دریچه های مخزن با استفاده از مواد masterseal 180 محمد برزگر بفرویی
407 1495799 برداشت آب از مه و رطوبت هوا زهرا علمی و سعید فراحت و محمدرضا میربلوچ زهی
408 824194 مشخصات فني  و شرح خدمات ساخت کانکس دو تکه منصوبات سرچاهی محمد برزگر بفرویی و سامان شهرام فرد
409      
410 828738 مجموعه کلیات و تعاریف فعالیت های برونسپاری اتفاقات و امور فنی در موارد رفع حوادث انشعاب ، شبکه ، خط انتقال ، استاندارد سازی و تعمیرات حوضچه کنتور محمد برزگر بفرویی
411 1849721 ارزیابی تهدیدات شبکه فاضلاب سازه های مدفون زیرزمینی به کمک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رسول عبدلی و روح اله کیانی و حمیدرضا نیک داد و حسین آذرتکین و امیر هدایت و اکبر بهادری نژاد
412 824820 مشخصات فني و شرح خدمات ساخت کانکس تجهیزات گند زدایی محمد برزگر بفرویی
413 1493722 اثر زنجیره منافذ مربعی در کارایی مش جمع کننده مه زهرا علمی و محمدرضا میربلوچ زهی
414 1498178 برآورد کاهش در برخورد بین شبکه توزیع آب شرب و غیر شرب در شهر زاهدان-ایران زهرا علمی و محمدرضا میربلوچ زهی
415 1853337 طراحی و اجرای سيستم تهویه هواي واحد شیمیایی تصفیه خانه آب شهید بهشتی شهر همدان مسعود عزیزی و حمید رضا نیک داد و مجید زیبا زاده
416 847906 طراحی و ساخت تله جدا کننده هوای محبوس شده در خط انتقال مهر علی امید پناه
417 1857643 طراحی و ساخت پوشش برزنتی دهانه چاه جهت جلوگیری از سقوط موجودات و اشیاء به داخل چاه آب مسعود عزیزی و حمید رضا نیک داد و غلامرضا نصرتی
418 1459538 اصول و کاربرد سيستم های گياهان آبزی در تصفيه فاضلاب ( فناوری گیاه پالایی) (کتاب تالیفی) نسرین جوادی و علی بهبودی املشی
419 844262 insertion flow meter مهر علی امید پناه
420 1777844 شیر یکطرفه فاضلاب عباس غنیمت بغدادآباد و مهدی انتظاری
421 1499568 طراحی و ساخت ربات ویدئو متری شبکه فاضلاب حبیب اعلایی و مسلم سردشتی
422 1494759 سیستم تولید پلی آلومینیوم کلراید در محل مصرف حجت حسین پور و علی جمالی نوذری
423 1559242 ارتقای تجهیزات اندازه گیری از کلاس B به کلاس C ( از R100 به R160) احمد اصفهانیان و سید علیرضا خادمی فر و حسین پهلوان زاده
424 1457219 آشنایی با مهندسی شیمی : سیستم های فرآیندی سیستمهای فرآیندی اجزاء عملکرد و اصول نسرین جوادی و َعلی بهبودی املشی
425 1558962 استقرار سامانه پایش و راهبری (تله متری) در سطح شرکت آب و فاضلاب کاشان سید حمید رضوی و احمد اصفهانیان و مهدی محمدی منفرد و سید علیرضا خادمی فر و عباس نادری صفا
426 1559415 استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001 سید حمید رضوی و مرتضی کریمی
427 1556901 تهیه و نصب تابلوهای راه انداز نرم سید حمید رضوی و مهدی محمدی منفرد و عباس نادری صفا
428 1556438 ایجاد فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان با مساحت 7 هکتار با روش آبیاری قطره ای محمدرضا اسدی و جواد حاجی قدیری و علیرضا زراعتکار
429 1553190 راه اندازی و بهره برداری از پکیج فاضلاب شهر نیاسر با تکنولوژی MBBR محمدرضا اسدی و جواد حاجی قدیری و رضا دهقان
430 1559593 تهیه و تدوین پروژه افزایش ضریب اتصال شبکه داخلی تاسیسات فاضلاب مشترکین به شبکه جمع آوری رضا دهقان و جواد حاجی قدیری و محمدرضا رسولی فرد
431 573336 لایروبی و باسازی کلاریفایرهای تصفیه خانه آب شماره ۲ اهواز زهره مظفری و لیلا حیاتی و فردوس کریمی و اردشیر شاهمرادی
432 1551931 طراحی و ساخت سیستم جاذب بوی نامطبوع آدم روهای موجود در شبکه فاضلاب شهری جواد حاجی قدیری و سید محسن حسینی
433 576717 نصب وراه اندازي دو فيلترثقلي تحت فشار در تصفيه خانه گلستان زهره مظفری و لیلا حیاتی و فردوس کریمی و اردشیر شاهمرادی
434 1554452 طراحی و ساخت منهول های پیش ساخته بتنی مکعبی و استوانه ای فاضلاب حمیدرضا کریم
435 578505 اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش و تسریع رفع حوادث فاضلاب زهره مظفری و لیلا حیاتی و فردوس کریمی و اردشیر شاهمرادی
436 1557149 طراحی و ساخت دستگاه انشعاب گیر لوله های چدنی علی اکبر کربلایی
437 1552011 جایگزینی الکتروپمهای استیل در بهره برداری از آب شرب چاهها با توجه به کیفیت آب منطقه مهدی محمدی منفرد و احمد اصفهانیان و سید علیرضا خادمی فر
438 1555146 برقراری لینک سامانه 122 با سامانه سپتا به منظور ثبت دقیق EM شبکه، انشعابات و خطوط انتقال سجاد عارضی و حسین تحقیقی
439 1553912 تهیه نقشه تراکم حوادث شبکه های توزیع در کلیه شهرهای تحت پوشش عباس خادم و سجاد عارضی و محمد رجبی
440 1557192 اصلاح و بازسازی خط نابر با رویکرد توسعه انرژی پاک مهدی محمدی منفرذ و محسن شمس
441 1556845 طراحی ، ساخت و بهره برداری از ایستگاه تست الکتروپمپهای شناور سید علیرضا خادمی فر و مهدی محمدی منفرد و عباس نادری صفا
442 349713 پروژه تله متری خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد محمد جواد زمانی و مسعود ترابیان
443 345163 نصب 45دستگاه دیتالاگر فشار و بومی سازی نرم افزار مانیتورینگ محمد جواد زمانی و مسعود ترابیان
444 658273 مدیریت هوشمندسازی سامانه 122 حوادث حمیدرضا کرم وند و محسن دهقان پور
445 651679 تنظیم فشار شبکه آبرسانی با استفاده از درایو VSD درچاههای امورکوهدشت وازنا حمیدرضا کرم وند و مصطفی خرم آبادی و ناصر اصولی و شهاب ملکی
446 1846852 پيش بيني نياز آبي شهرهمدان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی بابک بلالی مقدم و حمیدرضا نیک داد
447 1555933 مدیریت فشار با استقرار سامانه های هوشمند فشار در شبکه های توزیع سید علیرضا خادمی فر و احمد اصفهانیان و بهروز عمارتی و سید محمدرضا سیدی
448 1552053 اجرای سیستم های پایش آنلاین جریان های ورودی به شبکه های توزیع حسین پهلوان زاده و احمد اصفهانیان و سید محمدرضا سیدی
449 1531235 ساخت پولی کش وریا پرویزی
450 1557647 نوسازی کلیه تجهیزات اندازه گیری جریان منابع استحصال با قابلیت قرائت از راه دور و اتصال به سامانه تله متری احمد اصفهانیان و سید علیرضا خادمی فر و مهدی محمدی منفرد و سید حمید رضوی
451 653988 سيستم جامع نصب ، ارزيابي و بازرسی انشعابات حمیدرضا کرم وند و محمدحسین ساکی نوروزی و حسین آشناگر
452 655198 طراحی و محاسبه استفاده از سلولهای خورشیدی در ساختمان اداری ستاد شرکت حمیدرضا کرم وند و مصطفی خرم آبادی و ناصر اصولی
453 1538034 هپر آهک وریا پرویزی
454 1894642 اولین سامانه ملی مدیریت فشار و تولید توان از شبکه توزیع آب(فشارشکن نرم-گیشا) مجتبی طحانی و روشنک فهیمی هنزائی و مجید نجفپور آهنگری
455 1194854 نمونه قرارداد شرح خدمات خرید آبشیرینکن سیار داود مخلصی و محمد برزگر
456 1198828 نمونه قرارداد شرح خدمات راهبری تاسیسات آب داود مخلصی
457 1195674 نمونه قرارداد شرح خدمات رفع حوادث شبکه آب داود مخلصی و محمد برزگر و علیرضا برهانی
458 571597 بازسازی تأسیسات و محوطه سازی تصفیه خانه گلستان اهواز زهره مظفری و لیلا حیاتی و فردوس کریمی و اردشیر شاهمرادی
459 565834 مديريت فشار در شهر مهريز سياوش پاكدل
460      
461      
462 1932553 مدیریت طراحی و ساماندهی مستندات اطلاعات واپایش کیفی در نرم افزار با گوشی تلفن همراه هوشمند مهدی شمس آبادی و نسیم قربانی
463      
464      
465 1038683 تحلیل اکیپ اتفاقات رفع حوادث در شهر بندرخمیر علاء اميريان نژاد و سلمان افروشه و محمدرضا بلوكي
466      
467 1713299 نگاهی اجمالی به برنامه بهره وری آب تهران WEP عبدالحمید توکلی بینا و صادق یونسلو و کاوه جمالی
468 1717296 پروژه بزرگ کنتورگذاری مرز شرکت های زیرمجموعه آب و فاضلاب استان تهران عبدالحمید توکلی بینا و صادق یونسلو
469 1713030 اجرای سیستم تصفیه آب خاکستری عمیدرضا عباسی
470 1674127 استقرار سيستم مديريت بحران و پدافند غير عامل در شركتهاي آب و فاضلاب بر اساس مدل مكعب و ترازوي هرمان كانت و مك كارتي روح الله توکلی
471 1674201 دستورالعمل مدیریت بحران بر مبنای تاب آوری شرکتها در شرایط اضطراری روح الله توکلی
472 756769 دستگاه ضد رسوب مغناطیس استاتیک آب شورش وزیری
473 756035 کلریناتور تمام اتوماتیک برنامه پذیر خورشیدی شورش وزیری
474 754533 دستگاه حذف نیترات به روش تبادل یونی شورش وزیری
475 1678320 حذف نیتروژن آمونیاکی از فاضلاب سنستیک با استفاده از بیوالکترودهاي واجد سلولز میکروبی در سیستم بیوالکتروشیمیایی روح الله توکلی
476 1675618 تحليل علل ريشه اي خرابي ها در شبكه ها و انشعابات روح الله توکلی
477 1672531 ایستگاه پمپاژ PCR مدل تامین دبی و فشار روح الله توکلی
478 1678583 تحلیل عوامل یخ زدگی تاسیسات و راهکارهای مدیریت منابع و شبکه در یخبندان روح الله توکلی
479 1674219 ارزیابی ضرایب پیک تقاضای آب و مقایسه آن با نشریات فنی علی بهمن و غلامحسین ساقی
480 1674616 شیر یکطرفه on – off روح الله توکلی
481 1674021 امکان سنجي نصب هیدروپاور کوچک در خطوط انتقال و توزیع آب روح الله توکلی
482 1678656 دستگاه ویدئومتری و برش ریشه ها و انشعابات فرورفته شبکه فاضلاب روح الله توکلی
483 1675815 فلاش تانک ترکیبی هوای فشرده روح الله توکلی
484 1674862 مانشن مخصوص لوله های پلی اتیلن روح الله توکلی
485 1676788 نتیرات زدایي از آب چاههای شرب با دنیتریفیکاسیون بیولوژیک و ازن زني روح الله توکلی
486 1196155 سامانه اطلاعات محل حوادث (سامح) داود مخلصی و محسن خوشبین
487 1674652 سسازه ها و تاسيسات بهره ور و تاب آور در تاسيسات آب و فاضلاب بر اساس اصول كاهش ريسك و هزينه هاي نت روح الله توکلی
488 1674933 دستگاه تشخیص انشعاب غیرمجاز آب روح الله توکلی
489 1676144 دستگاه تشخیص هشدار قطع جریان در زمان های لای شدن آب روح الله توکلی
490 1711954 اجرای برنامه ی ممیزی آب ساختمان های اداری در شرکت آب وفاضلاب استان تهران به منظور شفاف سازی ، کاهش و بهینه سازی بخشی از مصارف مجاز بدون درآمد سهیل معتبر و محمدحسن لیایی
491 1719722 مطالعه موردی پیرامون تاثیرمدیریت فشار بر شاخص های آب بدون درآمد محمدحسن لیایی و سهیل معتبر
492 1198981 طرح پژوهشی جداسازی آب شرب از سایر مصارف سیاوش پاکدل
493 1751089 ترجمه کتاب با عنوان : دستورالعمل کدگذاری وضعیت فاضلابروها محمد پناهی امام و محسن امینی و هاشم ونکی
494 1757398 راهنمای طبقه بندی وضعیت منهولها محمد پناهی امام
495 1758497 بکارگیری نرم افزار SewerGems به منظور ارائه راه کارهای رفع بحران شبکه فاضلاب (مطالعه موردی – تهران – منطقه 15 شهرداری – شهرک مسعودیه) محمد پناهی امام
496 2118724 محفظه قفل کننده جهت قطع و وصل انشعاب آب سعید شایق و میثم نجفی و علیرضا کلانتر
497 2118371 مقاله تحلیل حوادث شبکه توزیع و انشعابات آب شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران و راههای کاهش آن سعید شایق و محمد امین غیبی
498 2185690 مطالعه تعادل، سینتیک و ترمودینامیک بر روی نانوکامپوزیت های بر پایه پلی آنیلین/اکسید گرافن مغناطیسی برای حذف سیپروفلوکساسین از آب محمدکاظم محمدی نوده
499 2186113 حذف موثر آرسنیک از محیط های آبی با استفاده از نانو کامپوزیت های تیتانیوم استرانسیوم آلاییده شده بر پایه پلی آنیلین مغناطیسی محمد کاظم محمدی نوده
500 2462978 بررسی حذف بیولوژیک آهن از پساب تصفیه خانه های آب یاسمین آذرگون و سیمین فرامرزی
501 2319125 مهره بازوی کونیک 60 درجه علی داداشی و اسماعیل جعفریان
502 2316475 آچار خط همه کاره (توتان) علی داداشی
503 179286 قرائت آنلاین کنتورهای مشترکین آب خانگی محمد حسین اله دادی و سیما دانش ایساتیس سیما دانش ایساتیس
504 1716445 رسانه و بی آبی ِ ایران محمدحسن لیایی
505 1491966 تاب آوری تصفیه خانه سیستان احمد دشتی
506     دشتی
507 1492165 مدیریت حادثه در خط انتقال آب شهر بمپور در شهرستان ایرانشهر احمد دشتی
508      
509      
510 1498094 افزایش تاب آوری کارخانه آب شیرین کن کنارک احمد دشتی
511 1499478 افزایش تاب آوری و پایداری خط انتقال آب زابل به شهر زاهدان احمد دشتی
512 2608356 شستشوی شبکه های آب جدید یا تعمیر شده ناصر محبی
513 1031436 مهندسی مجدد در راستای ارتقای ظرفیت تولید و بهبود فرايند تصفیه خانه آب شهر بندرعباس علاء اميريان نژاد و حسن ايران منش و مهرزاد مدني و اله داد جهانگيري و شركت مهندسين مشاور ري آب ري آب
514 255456 تخلیه و راه اندازی مجدد واحدهای تصفيه خانه فاضلاب دوگانه (بیهوازی – هوازی ) شهرجونقان به منظورر بهبود کیفیت پساب خروجی زهرا غلامی ارجنکی و مسعود ترابیان دهکردی و فرشاد جمشیدی
515 2478199 تعیین اولویت¬هاجهت تدوین برنامه آموزش های ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) در شرکت آبفای منطقه 3 تهران امید صیام
516 2473298 بررسی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ HSE ( ایمنی،بهداشت ومحیط زیست) در شرکت آبفای منطقه 3 تهران امید صیام
517 624380 اقدامات موثر در کاهش نرخ خرابی کنتورهای مشترکین محرم حیدرزاده
518      
519 3647688 نرم افزار تلفن همراه پایگاه خبری آبفای البرز مهدی علی محمدی
520 343977 بومی سازی تجهیزات ابزار دقیق نصب شده محمد جواد زمانی و مسعود ترابیان
521 1186727 عملگر هوشمند شیر فشار شکن پرهام فرخ نیا و مسعود ترابیان
522 2339380 دستگاه هیدروکلریناتور امیر امیدی
523 1676623 توسعه فرایند حذف نیترات از آبهای حاوی سولفات به روش دنیتریفیکاسیون اتوتروف همراه با بازگشت سولفید مهدی سلیمانی
524 3837450 فلیم فوتو متر با قابلیت اندازه گیری همزمان پنج عنصر مسعود جهانی
525 1676414 آب آشاميدني و سلامت (گندزداها و محصولات جانبي آن) روح الله توکلی
526 1679383 گندزدايي پساب فاضلاب روح الله توکلی
527 1676123 كربن فعال و نقش آن در تصفيه آب و فاضلاب روح الله توکلی
528 69832 ترجمه کتاب چگونه فاضلاب تصفیه می‌شود ( راهنمای بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب) مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
529 62591 مجله علمی - پژوهشی آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
530 64315 انتخاب روشهای نوین و آب شیرین کن برای استفاده از آبهای نامتعارف در صنعت ( مطالعه موردی: شهرک صنعتی اشترجان) مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
531 68665 بازسازی و ارتقای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب با استفاده از فناوریهای نوین تصفیه ( مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شماره یک شیراز ) مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
532 1923414 37 سال تجربه در کیفیت آب احمد مشیری
533 171254 دستگاه تست كنتور آب پرتابل با استفاده از فلومتر حجمي(كنتور پيستوني) هادی کار گر شریف آباد
534 1674183 ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های تشویقی احداث مولدهای تجدید پذیر محمد مهدی سلیمانی
535 1673446 امکان سنجی تجارت آب مجازی در ایران ، مخاطرات و فواید علی بهمن
536 1674661 مهندسی مجدد منابع آبرسانی بمنظور کاهش نرخ تمام شده آب علی بهمن
537 1675713 انشعاب گیر روح الله توکلی
538 1672435 دوربين ويدئومتري شبکه های فاضلاب روح الله توکلی
539 1673107 صافی چهار حالته روح الله توکلی
540 1674785 مطالعات بررسی وضعیت دفع سپتاژ ( فاضلاب تانکرها) در شهر بجنورد روح الله توکلی
541 1676856 اسناد واگذاری 0-100 شهرهای کوچک بر اساس درصدی از درآمد شهرها روح الله توکلی
542 1674077 اسناد واگذاری کلیه تاسیسات آبرسانی شهر روح الله توکلی
543 1673125 مطالعات مقاوم سازی سامانه های آبی شهر بجنورد در برابر زلزله روح الله توکلی
544 1677782 یکسان سازی کمی و کیفی توزیع آب شرب شهر بجنورد روح الله توکلی
545 1673507 گاز سنج روح الله توکلی
546 1676518 لوله ارتجاعی روح الله توکلی
547 1675911 واتر جت آذرخش روح الله توکلی
548 1679781 تصفيه فاضلاب روح الله توکلی
549 1679047 تصفيه آب روح الله توکلی
550 1674770 مديريت فاضلاب شهري در كشورهاي در حال توسعه : مباني و مهندسي روح الله توکلی
551 1228682 احیاء و بازیابی چاههای استان گیلان با توجه به شرایط کیفیت سفره احمد گلباغی و پوران پور ایوب
552 1673730 بررسي استفاده وجايگزين نمودن راه اندازهاي سافت استارت-استاپ و كنترل محمد مهدی سلیمانی
553 1673376 ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌های تشویقی احداث مولدهای تجدیدپذیر محمدمهدی سلیمانی
554 1679100 ارزیابی مدیریت بهره وری از شبکه های آبرسانی با محاسبه شاخصه های مدیریتی آب بدون درآمد علی بهمن
555 1679315 بررسی صدمات ناشی از وجود گاز کربنیک در شبکه آبرسانی علی بهمن
556 1674835 استقرار سامانه 122 و pm بصورت یکپارچه در کل استان روح الله توکلی
557 1678337 مطالعات کاهش آب بدون درآمد شهر های بجنورد ، راز و حصار گرمخان روح الله توکلی
558 1677485 اتاق فكر مديريت زمان 5 روح الله توکلی
559 1676936 اتاق فكر مديريت زمان 6 روح الله توکلی
560 179153 تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی و اصلی جمع آوری و انتقال فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب مربوطه به همراه وصول در آمد های حاصل از آن در محدوده خیابان امام خمینی، بلوار امام حسن مجتبی و شهرک امام حسن غلام رضا رسولی
561 1742743 رویکرد نوین برای مدیریت داراییهای شبکه جمع آوری فاضلاب تیمور علی زاده و احمد محمودی سوره
562 509914 بررسي حذف نيترات از محيط هاي آبي با استفاده از زغال پوست بادام فعال شده با کلرید روی اکبر رستمی و مسعود ترابیان
563 1646318 سیستم کنترل و حذف بو به رو بیوفیلتراسیون عباس پورجم
564 1641225 دستگاه هیدروکلریناتور امیر امیدی
565 1643257 تصفیه خانه های کوچک پیش ساخته کامپوزیتی تصفیه فاضلاب عباس پورجم
566 1673213 WEICS مدل بومی شده ICS و RRTs روح الله توکلی
567 1139211 بررسی کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف کدورت و جامدات معلق حاصل از پساب شستشوی صافی شنی تند صمد غلامی ینگجه
568 3826235 بهینه سازی مصرف منعقدکننده کلروفریک در تصفیه خانه بزرگ آب گیلان با استفاده از شبکه عصبی شقایق جباریان
569 1465666 بهینه¬سازی ميزان نشت در شبکه¬هاي آبرساني با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر پرند ابوالفضل صدرائیه و محمدرضا شمسائی فر و رضا شهرجردی و مهدی قناتی
570 284008 روش های کاربردی تضمین و کنترل کیفیت برای شناسایی و شمارش فیتوپلانکتون نوشین سهراب نیا
571 1971341 اختراع مبدل پیش سرد کن کولر آبی محمد رضا محمدیان
572 4242704 رسوب زدایی خط انتقال و شبکه آب با استفاده از سرکه صنعتی کبری ذبیح زاده باغلوئی و مجتبی خوش روش و دلاور بابازاده و رعنا رضایی کلانتری
573 3825300 کاهش TOC آب ورودی به تصفیه خانه بزرگ آب گیلان با استفاده از پتاسیم پرمنگنات شقایق جباریان و مهران یعقوبی
574 4733741 سیستم حذف آهن و منگنز اضافی از آب شرب امیررضا اله قلی پور کومله
575 4526903 هوشمندسازی اجرای عملیات بازرسی دوره¬ای و نظارت آنلاین بر اجرای PM در منهول¬های فاضلاب با استفاده از تکنولوژی RFID امید امیری
576 3827152 کاهش TOC آب ورودی به تصفیه خانه بزرگ آب گیلان با استفاده از کربن فعال پودری شقایق جباریان و مهران یعقوبی
577 3559798 سنسورها: الکترود ph مدل s401vg / سنسور کلر مدل s494 / سنسور هدایت الکتریکی مدل s411 نمایشگرها: نمایشگرسری 42 و 35 محسن کارگر
578 849434 دستگاه ثبات سطوح استاتیک و دینامیک اب چاه مهر علی امید پناه
579 844100 لینک کالیبراسیون و نمایش عملکرد دستگاه ثبات سطوح استاتیک و دینامیک آب چاه مهر علی امید پناه
580 3555427 پمپ های فشار بالا افقی (HTB ) با توریبن پلتون یکپارچه طراحی شده برای آبشیرین کن دریایی عبدالله اسکندری ثانی
581 4716253 شبیه سازی عددی و بهینه سازی پمپ سانتریفیوژ KSB مدل RDL-400-540A با استفاده از روش CFD مرتضی احمدی سراوانی و مهران یعقوبی کلورزی
582 1675513 بررسی فرآیند نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون در تصفیه خانه فاضلاب بجنورد و میزان آمونیاک پساب خروجی مجید زهرایی
583 1675319 بررسی تاثیر دما بر کارایی برکه تثبیت فاضلاب اسفراین مجید زهرایی
584 1671426 برآورد آب خاکستری و امکان سنجی بازیابی آن در شهرستان بجنورد در سال 1390 مجید زهرایی
585 1677865 مطالعات نیترات زدائی از آب شرب شهر بجنورد روح الله توکلی
586 1675346 تهیه دستورالعمل جهت رفع نقص و تکمیل هدفمند سیستم مانیتورینگ ( PLC ) و گزارش‌گیری تصفیه‌خانه فاضلاب بجنورد مجید زهرایی
587 1671660 پیش بینی و کنترل پارامترهای فرایندی جهت جلوگیری از بروز مشکلات رایج فرایند تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با استفاده از روابط و مبانی طراحی مجید زهرایی
588 1673876 تجهیزکارگاه تست کنتورهای سایز بالا در شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی محمد حسین اسلامی
589 1677195 طرح ساماندهی انشعابات خاص فاضلاب در استان خراسان شمالی معاونت بهره برداری مجید زهرایی
590 1675259 مبانی و معیارهای طراحی تجهیزات تله متری مهدی سلیمانی
591 1467232 پیاده سازی شبکه هوشمند آبرسانی شهر پرند با استفاده از مدل سازی پویای شبکه و قابلیت نرم افزار واترجیمز ابوالفضل صدرائیه و محمدرضا شمسائی فر و رضا شهرجردی و مهدی قناتی
592      
593 1509669 نشت یاب آکوستیک داخل لوله شهروز شرقی
594 1501213 جلوگیری یخ زدن خطوط امین بزرگمهر
595 1504636 سامانه ها و پروژه های SDI&GIS غلامرضا کلائی و محمد امیدوار و هوریه حریری
596 1504489 طرح مقاوم‌سازی مخزن زون H1 حسن ظفرمند
597      
598 1504138 طراحی و راه اندازی آزمایشگاهها محمدرضا علیپور
599 1506786 سامانه واکنش سریع ریزش چاه محمدرضا علیپور
600 1674575 استقرارسامانه نوین گندزدایی آب به روش الکترولیزنمک طعام(Nacl) درتصفیه خانه شهرشیروان و تاثیر آن بر محیط زیست عبدالله ایمانپور
601 1501931 تست هیدرولیکی لوله ها با هوا علیرضا علیزاده
602 1503169 مولتی هیدروسیکلون سعید موسوی سوداگر و مسعود روحبخش
603 1507782 ارتقاء کیفی و کمی تصفیه خانه آب شماره یک محمود رمضانی
604 1501948 ترمیم جدار محمود باقری
605 1678457 بررسی مدل بهینه مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهری شهر آشخانه عبدالله ایمانپور و مسعود مسعودی
606 1676847 فن آوری آب و فاضلاب رضا براتی
607 1509320 PLC/RTU بومی با رویکرد استفاده در صنعت آب و فاضلاب شرکت نگار الکترونیک بامداد
608 1502113 تعیین نرخ زوال توده ای کلر در شبکه های آبرسانی و بهینه سازی روش ضدعفونی اقماری با استفاده از تلفیق مدل های EPANET و الگوریتم ژنتیک محمد غیبی
609 1508708 بهچاه بهپویان شرکت
610 1504095 پروژه آب‏گرمایی(هیدروترمال) علیرضا صدقیان
611 1501705 PLC/RTU بومی با رویکرد استفاده در کلیه صنایع شرکت کنترل پژوهان
612 1508968 كنترلر پمپ شرکت پترو صنعت یکتا بین الملل
613 1507238 کنترلر سرج تانک با چندین هد کاری شرکت پترو صنعت یکتا بین الملل
614 1501529 معرفی سامانه مهاپ شرکت بهپویان .
615 1507741 معرفی انواع سیستم های فتوولتائیک و آبگرمکن های خورشیدی علیرضا صدقیان و فروهر فناور کوروش
616 1505193 استقرار مدیریت دارائی های فیزیکی کیوان سفری و هاشم شوریابی
617 1506421 معرفی سیستم کنترل پروژه و کارکرد آن در بخش نظارتی علی بصیرت و مریم فتوره چی
618 1505161 مدیریت مصرف مهدی انسان
619 1502915 اقدامات آبفا مشهد در زلزله کرمانشاه بهرام حدادسرائی و رضا عبداله نژاد
620 1501102 مدلسازی لرزه ای دو سامانه ی آب و فاضلاب شهر مشهد و بررسی اثر عوامل خرابی بر عملکرد آنها در شرایط بحرانی بهرام حدادسرائی و جواد علامتیان
621 1504996 مقاله مستخرج از طرح پژوهشی پیاده سازی علم مدیریت بحران در ابفا مشهد بهرام حدادسرائی و محمد مهدی زاده و ثمانه توکلی و فریبا قنبری
622      
623 1505317 افزایش تاب اوری و رضایت مشترکین با تجهیزات بحران بهرام حدادسرائی و رضا عبداله نژاد
624      
625      
626 1506224 به دست گرفتن کنترل بو و خوردگی در لوله هاي فاضلاب احسان عظیمی
627 1508592 عوامل موثر بر میزان تولید سولفید در رودخانه لیچ ویتنام احسان عظیمی
628 1505444 ترکیب اجتماع میکروبی بیوفیلم هاي همراه با خوردگی فاضلاب احسان عظیمی
629 1504327 مقاله آشنایی با خوردگی لوله بتنی فاضلاب احسان عظیمی
630 1509670 طرح جداسازی پهنه محمدرضا علیپور
631 2587938 حذف فلزات سنگین (ارسنيك) از آب شرب با استفاده از کاویتاسیون پلاسمایی محمدرضا فخری هروی
632 2581198 روش نوین تصفيه فاضلاب شهری با زیست توده گرانولي محمدرضا فخری هروی
633 2584613 سختی گیری آب آشامیدنی به روش کریستالیزاسیون در راکتور بستر سیالی محمدرضا فخری هروی
634      
635 1507429 اجرای چاه ارت با صفحه گالوانیزه و احداث آن در منهول چاه مسعود محمدی
636 1509408 خط بایپس مخزن کورده جواد سبزه مقدم و امیر میرزائی
637 1504020 ارزیابی میکروبی اثر پتاسیم پرمنگنات، مدل سازی مقادیر تزریق و کالیبراسیون مدل به کمک الگوریتم ژنتیک محمود رمضانی و محمد غیبی
638 1507816 برگزاری دومین دوره مسابقات مهارت فنی هادی مغربی
639 1504990 خودروی تیپ اتفاقات جعفر اسماعیل زاده
640 1501942 مدلسازی محسن محتشم
641 1504548 کارگاه دال سازی جعفر اسماعیل زاده
642 1238115 توپی شیرهای تخلیه هوا رضا اشترزاده
643 1505299 ساخت دریچه ضدسرقت قربان رنجبر
644 1509599 دستگاه انکاب مخروطی مرتضی صابری
645 1504494 ساخت آچار زنجیری با دامنه کاربرد وسیع قاسم وحداز
646 1505528 حذف حوضچه قاسم وحداز
647 1504418 پکیج تصفیه فاضلاب شهری احسان عظیمی
648 1507324 ویدیومتری خطوط کلکتور احسان عظیمی و شرکت تراورس سازه خاور .
649 1501682 بررسی رخداد پدیده بوی نامطبوع احسان عظیمی
650 1502644 طراحی و ساخت دریچه هیدرومکانیکال میدان امام حسین احسان عظیمی و شرکت پاکاب شرق ..
651 1503314 طراحی و ساخت دریچه هیدرومکانیکال میدان امام قائم احسان عظیمی و شرکت پاکاب شرق .
652 1503426 پروژه تأمین بخشی از آب شرب شهر مشهد از چاهها به روش محمدرضا ارجمند
653 1509836 طرح مخزن 60 هزار متر مکعبی A3 محمدرضا محمدی
654 1509522 اجرای خطوط جمع آوری آب چاه ها در پهنه های عملیاتی شده پروژه نبی اکرم(ص) علی مومن زاده و حسین آدینه
655 1505687 دوربین شناسایی غیرمجاز شهروز شرقی
656 1503334 پروژه ارتقاء کمی و کیفی واحد زلال ساز از پلساتور به سوپر پلساتور تصفیه خانه آب شماره یک مشهد محمود رمضانی
657 1501905 پروژه ارتقاء کمی و کیفی واحد فیلتراسیون از نوع تک لایه تند شنی به نوع دولایه نرخ بالا تصفیه خانه آب شماره یک محمود رمضانی
658 1509211 اورهال تاسیسات ابرسانی از سددوستی محمد آقایی
659 1508814 اهميت ايمني در تاسيسات آب و فاضلاب بهاره جلیلی
660 2585578 ساخت و بهره برداری از پکیج حذف بو در ایستگاه پمپاژ فاضلاب بناب محمدرضا فخری هروی
661 1507563 اصلاح و بازسازي شبکه فاضلاب به روش لوله شکافی احسان عظیمی
662 1503830 واحد نگهداری و تعمیرات سامانه های تله متری علی مهدونیا
663 1505261 برون سپاری به روش کارمحور قربان رنجبر
664 1504944 چک لیست اتفاقات محمد سالاریان
665 1507276 استاندارد آموزشی هادی مغربی
666 1506919 کارتابل دستورکار مجتبی یوسفی و هاشم شوریابی
667      
668 1509640 مقاله مدیریت دارایی های فیزیکی کیوان سفری
669 1507712 تهیه دستورالعمل جامع اپراتوری و نت کیوان سفری
670 1502068 جایگاه پست امداد و تعمیرات در سامانه نت محمدرضا عسکری ازغندی
671 1502630 تحلیل داده های اتفاقات و اشتراک و نتیجه ی آن در ساماندهی اکیپ اتفاقات هادی مغربی و محمد رضا عسکری ازغندی
672 1501724 شناسایی و تعیین تأثیر عوامل خرابی بر سامانه‌های آب و فاضلاب در شرایط بحرانی جواد علامتیان و بهرام حدادسرائی و رامین جلیلیان
673      
674 1896089 اولین سامانه ملی مدیریت فشار و تولید توان از شبکه توزیع آب(فشارشکن نرم-گیشا) روشنک فهیمی هنزایی و مجتبی طحانی و مجید نجفپور آهنگر
675 1505484 اصلاح و بازسازی شبکه های فاضلاب شهر مشهدبه روش نوین احسان عظیمی
676 1501132 سامانه جامع پایش و مدیریت مصرف انرژی (پیمان) شرکت دانش بنیان بـهپـویـان امین منتظر . و علیرضا صدقیان
677 1507653 سیمولاتور آفلاین (شبیه ساز) بهره برداری چاه های آب شرب شرکت دانش بنیان بـهپـویـان امین منتظر . و علیرضا صدقیان
678 1672361 طراحی و بهره برداری شبکه آب با Water Geams محسن امیری
679 1671535 بکارگیری نرم افزار Web GIS در بهبود مدیریت بهره برداری علی بوستانی
680 6656277 تحلیل و بررسی کمّی تولید آب و مقایسه نتایج آن با نتایج سالهای گذشته در جهت یافتن علل افزایش آب بدون درآمد امیرحسن طالبی و علیرضا ایمانلو
681 6659824 بررسی روش های كاهش آب بدون درآمد در شبكه های آبرسانی شهری امیرحسن طالبی و علیرضا ایمانلو
682      
683 6657490 استفاده از نانوفیلترها جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی و کنترل آلاینده های آب شهری امیرحسن طالبی
684 1503974 دستورالعمل فنی نصب انشعابات آب غلام محمد معتمدی
685 6651302 طراحی تصفیه خانه در زباله گاه ها و مناطق صنعتی ایران سینا سلوکی و امیرحسن طالبی و عظیم علی شائی
686 2577719 مدیریت مصرف انرژی با رویکرد بهبود شاخصها و صرفه جویی انرژی داود اکبرزاد ارجمند اکبرزاد ارجمند
687 2572841 استقرار نظام مدیریت مصرف انرژی بر اساس استاندارد ایزو 50001 داود اکبرزاد ارجمند اکبرزاد ارجمند
688 4612844 استقرار سیستم نانا (نظم ،انظباط، ایمنی ،نظافت )در تاسیسات و انبار قطعات یدکی تبریز بهرام جمشیدی و سمیه فخیمی
689 1502586 عملگر هوشمند کنترل فشارشکن مبتنی بر فشار و دبی شرکت کنترل پژوهان پارت محور . و علیرضا صدقیان
690 4612336 استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی در تاسیسات آب شهر تبریزh بهرام جمشیدی و سمیه فخیمی
691 2559953 مدیریت رابطه متقابل آب و انرژی در شبکههای توزیع با استفاده از بهینهسازی تکاملی چند هدفه و لحاظ مسائل زیست محیطی امیررضا سقای معروف و رحیم رنجبریان و رامین بنایی
692 6107884 نقش آموزش مشترکین خانگی در مدیریت مصرف دترجنت ها و تاثیر آن بر کاهش اتلاف انرژی در تصفیه خانه فاضلاب مهدیشهر فریبا بینشیان بینشیان و علی معینیان معینیان
693 2586165 گزارش توانمندیها و اهم فعالیتهای دفتر کنترل کيفيت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي محمدرضا فخری هروی
694 7123509 سیستم تصفیه آب خاکستری محمد حسن زمانی و عمید رضا عباسی و میثم نجفی
695 2639641 توانمندی دفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب - مقاله آسیب شناسی قراردادهای برون سپاری شده در شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی سارا نیک مرام
696 2573461 هوشمند سازی با تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات داود اکبرزاد ارجمند و محمد افراشته
697 2551733 مدیریت فشارشبکه توزیع بروش کنترل فشار در نقطه بحرانی رامین بنایی و رحیم رنجبریان
698 2553201 توسعه سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) رامین بنایی و سبیله اسدی
699 2557399 طراحی و توسعه سامانه جامع مدیریت اطلاعات مبتنی بر وب( سجما) برای مدیریت اطلاعات امور مشترکین آب و فاضلاب محمد تقی حکمتی فرید و رامین بنایی و سبیله اسدی و فاطمه اعتمادی
700 2551760 تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی مصارف آب در شهر گوگان سبیله اسدی و رامین بنایی و فرهاد الماس پور و فاطمه اعتمادی
701 2556391 پهنهبندی ریسک وقوع حوادث و اتفاقات شبکه با استفاده از مدلسازی آمارههای مکانی در منطقه چهار شهر تبریز فرهاد الماسپور و سبیله اسدی و رامین بنایی و فاطمه اعتمادی
702 2554606 پایلوت هوشمند سازی شبکه توزیع مراغه با رویکرد کاهش هدررفت آب رامین بنایی و رحیم رنجبریان
703 6971395 توانمندی های مرکز ارتباطات مردمی استان آذربایجان شرقی- ارتقاء سیستم نرم افزاری 122 سید موسی رفیعی
704 6994658 اقتصاد مقاومتی در صنعت آب و فاضلاب با محوریت تولید و اشتغال، مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر بناب فردین اسماعیلی
705 1504136 لوله ضدسرقت دریچه منهول آدم رو فاضلاب عیلرضا هاشمی زاده
706 2638960 اقدامات کمیته ارتقای تصفیه خانه آب مراغه حمید نجف زاده
707 6976556 توانمندی های مرکز ارتباطات مردمی استان آذربایجان شرقی- مقاله مدل هوشمند سازی تشخیص حوادث سید موسی رفیعی
708 6973065 توانمندی های مرکز ارتباطات مردمی استان آذربایجان شرقی- پذیرش ولوح تقدیر مقاله مدل هوشمند سازی حوادث سید موسی رفیعی
709      
710      
711      
712      
713      
714      
715      
716      
717      
718      
719      
720      
721      
722      
723      
724      
725      
726      
727      
728      
729 2632435 مقاله ارزیابی مقایسه ای زیرساختهای شبکه آب درایالات متحده با استفاده از روش شاخص عملکردی حمید نجف زاده
730 2636071 توانمندی دفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- مقالات حمید نجف زاده
731      
732      
733      
734      
735      
736 6926674 تجزیه و تحلیل تأثیر شفاف سازی میزان تولید آب در کاهش هدررفت ظاهری، هزینه ها و اولویت بندی اقدامات کاهش هدررفت واقعی (مطالعه موردی) سعید محمدزاده نقارچی و حسین آقاگلی و مرتضی دیان خوشابی و علی اصغر مسعودزاده حلالخور
737 6926416 تعیین صرفه اقتصادی شفاف سازی آمار تولید، مصرف و هدر رفت آب بر مبنای تحلیل بالانسینگ IWA؛ مطالعه موردی علی اصغر مسعودزاده حلالخور و حسین آقاگلی و مرتضی دیان خوشابی و سعید محمدزاده نقارچی
738 6925520 کاهش هزینه‌های مصرف انرژی الکتریکی ایستگاههای پمپاژ آب با ممیزی قبوض برق و استراتژی مدیریت سمت تقاضا (DSM)؛ مطالعه موردی سعید محمدزاده نقارچی و مرتضی دیان خوشابی
739 6923833 گزارش ممیزی هدررفت آب و هزینه در پروژه‌های خرید آب شهری سعید محمدزاده نقارچی و مرتضی دیان خوشابی و حسین آقاگلی و علی اصغر مسعودزاده حلالخور
740 6927617 بررسی روشهای کاهش هزینه کل در ایستگاه های پمپاژ آب روستایی در ایران: مطالعه موردی سعید محمدزاده نقارچی و دلاور بابازاده
741 2544332 توانمندی دفتر بحران وپدافند غیر عامل-ایجاد سامانه پیامکی دفتر بحران و پدافند غیرعامل بابک ابراهیمی
742      
743      
744 2546369 توانمندی دفتر بحران وپدافند غیر عامل-اجرای حفاظت فیزیکی مخزن 2000مترمکعبی اسکو طبق ضوابط بحران وپدافند غیرعامل بابک ابراهیمی
745 2547843 توانمندی دفتر بحران وپدافند غیر عامل-خودروهای مدیریت بحران با تجهیزات کامل بابک ابراهیمی
746 6698837 طراحی، احداث و بهره برداری پکیجهای تصفیه آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ری به روش نانوفیلتراسیون شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
747 2635629 توانمندی دفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- ویدیومتری حمید نجف زاده
748 1506770 تابلوهای ضد سرقت با قفل مخفی سید علی موسوی نژاد و مرتضی رحیمی
749 6693789 مدیریت پساب سامانه های آب شیرین کن شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
750 6695112    
751 6699821 اجرا و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب روستای سعیدآباد شهرستان پردیس با روش MBBR با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
752 1559079 اندازه گیری دبی شیرهای شیر فشار شکن با استفاده از اختلاف فشار و میزان گشودگی پیستون بهروز عمارتی و مهدی محمدی منفرد
753 6699249 تولید جریان برق از شبکه های آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
754 6922847 GIS به زبان ساده علی اصغر مسعودزاده حلالخور1
755 9671956    
756 9678466 روش اجرایی پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نرمین آقامجیدی
757 6921068 آیین نامه تهیه نقشه ازبلیت تاسیسات آبرسانی روستایی مسعودزاده حلالخور علی اصغر و حسین آقاگلی و مرتضی دیان خوشابی و سعید محمدزاده نقارچی
758 4918953 سیستم اطلاعات مکانی سرویس بیس برای سامانه های بهره برداری علی موسی خانی
759 7759240 کامیونت امداد حوادث شهری بهروز هرمزی
760 6698998 ستون جذبی کلینو پتولیت جهت حذف الاینده های آب شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران
761 6697673 فناوری پیشرفته ایر استریپینگ جهت حذف الاینده های آب شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران
762      
763 10638682 دپوی انبار آب ژاول در دو نقطه از استان در شهرستان های قائم شهر و محمودآباد رعنا رضایی کلانتری
764 10638396 شناسایی رسوب شبکه و پذیرش مقاله رسوب زدایی در همایش مدیران کنترل کیفی سال 1396 رعنا رضایی کلانتری
765 10639112 جایگزینی سامانه کلرزنی آب ژاول تصفیه خانه کلاردشت به الکترولیز نمک طعام رعنا رضایی کلانتری
766 10638019 جایگزینی سامانه گازی 65 کیلویی و 1 تنی پرخطر به سامانه ایمن در مناطق مسکونی روستاهای مازندران رعنا رضایی کلانتری
767 6695050 اجرا و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب روستای سعیدآباد شهرستان پردیس با فرایند MBBR با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران